Hop til indhold

Beviser

På gymnasiale uddannelser vil beviser, der udstedes efter den 1. maj 2021 være digitale. Læs mere på uvm.dk.

Eksamensbeviser udstedes af institutionen på elevens anmodning. Der er forskellige krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2005 og til gymnasiereformen af 2017.

Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2005 (pdf)

Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017 (pdf)

Kravene til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017 gælder for elever og kursister, der har påbegyndt gymnasial uddannelse fra 1. august 2017 og frem. For elever på den toårige uddannelse til almen studentereksamen dog kun, hvis de har påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2018.

Bagsidetekster til eksamensbeviser ved de gymnasiale uddannelser og eux-forløb kan hentes nedenfor.

Filen hentes i rtf-format, som kan åbnes i et tekstbehandlingsprogram, fx Microsoft Word.

Hf-eksamen (2-årig hf) (rtf)
hfe (rtf)
Overbygning til hf-eksamen (2-årig hf) (rtf)
Overbygning til højere forberedelseseksamen (enkeltfag) (rtf)
hhx (rtf)
htx (rtf)
Bevis for afsluttet niveau i fag (rtf)
stx (rtf)
gif (rtf)

Hvis uddannelsen afbrydes, kan der udstedes bevis for afsluttede prøver og fag.

Krav til prøvebeviser hørende til gymnasiereformen af 2005 (pdf)

Krav til bevis for afsluttet niveau i fag hørende til gymnasiereformen af 2017 findes i Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017 (pdf)

Beskrivelser af eux-beviser (pdf)

En elev er påbegyndt et eux-forløb i det øjeblik, de modtager undervisning rettet mod eux-forløbet. Det vil sige, at elever på GF1, der modtager undervisning i fag på gymnasialt niveau (fx samfundsfag C i stedet for samfundsfag E), er at regne påbegyndt eux-forløbet.

Teknisk eux

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet før august 2017:

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2017 og før august 2018:

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2018:

Merkantil eux

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet før august 2017:

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2017 og før august 2018:

For elever, der har påbegyndt eux-forløbet efter august 2018:

Hvis eleven ønsker det, skal institutionen i følge eksamensbekendtgørelsen udfærdige et eksamensbevis på engelsk som bekræftet kopi.

Engelsk oversættelse af de danske eksamensbeviser (pdf)

Bestilling af papir til eksamensbevis

Til eksamensbeviser benyttes særligt papir med vandmærke af Børne- og Undervisningsministeriets logo. Papiret bestilles hos firmaet Scanprint via mail til chel@stibo.com med oplysninger om bestillers navn, institutionsnavn, adresse og EAN-nummer. Prisen er fastsat til et fast gebyr på 75,- kroner samt faktiske portoudgifter.

Sidst opdateret: 2. august 2023