Hop til indhold

Institutioner

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:39

Institutionen udsteder og har ansvaret for indholdet af beviset.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:41

Det digitale bevis er det, der findes i Eksamensdatabasen.

Der kan være flere kopier (udskrifter/PDF-filer) af dette bevis – men det autoritative findes i Eksamensdatabasen.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:41

Det digitale bevis udleveres ikke. Det er altid en kopi af det digitale bevis, der udleveres.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:42

Det er en kopi af eksamensbeviset med det indhold, beviset havde på tidspunktet for dannelsen af udskriften.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:43

Oplysningerne i Eksamensdatabasen er de gældende bevisoplysninger – det digitale bevis er det autoritative bevis.

Opdateret 19/05 2021 kl. 12:36

Institutionerne har stadig pligt til at udarbejde og udlevere et fysisk bevis til studenten m.v. ved brug af de af styrelsen udarbejdede bevisskabeloner, jf. reglerne i den almene eksamensbekendtgørelse.

Denne version betragtes som en kopi af det autoritative bevis fra Eksamensdatabasen.

Opdateret 19/05 2021 kl. 12:36

Ja, bemærk dog igen, at det autoritative bevis er det, der ligger i Eksamensdatabasen.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:45

Ja, ifølge den almene eksamensbekendtgørelse.

Det er institutionen, der er ansvarlig for indholdet af det digitale bevis.

Opdateret 19/05 2021 kl. 12:40

Tilbagekaldelsen sker ved, at institutionen annullerer det fejlbehæftede bevis i Eksamensdatabasen og herefter indsender det korrigerede bevis til Eksamensdatabasen.

Det fysiske bevis skal genudskrives og udleveres.

Elever

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:46

Beviset fra Eksamensdatabasen benyttes automatisk af optagelse.dk i forbindelse med din ansøgning.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:47

Du kan benytte en kopi af det fysiske bevis eller benytte Min Kompetencemappe til at dele eksamensbeviset med den udenlandske institution.

Hvis du har behov for en engelsk udgave, skal du henvende dig på din institution og rekvirere en sådan.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:47

Du kan benytte en kopi af det fysiske bevis eller benytte Min Kompetencemappe til at dele beviser med de steder, hvor du søger job.

Opdateret 18/05 2021 kl. 14:48

Hvis du har behov for en fysisk kopi af dit bevis, skal du henvende dig på din institution og rekvirere en udskrift.

Sidst opdateret: 2. august 2023