Hop til indhold

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2024:

  • onsdag den 24. april
  • fredag den 14. juni
  • mandag den 1. juli
  • tirsdag den 6. august
  • mandag den 26. august

Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Optagelsesprøven den 26. august er primært målrettet de ansøgere, der efter skolestart fortryder andet uddannelsesvalg fx erhvervsuddannelse, 10. klasse eller som ikke er påbegyndt uddannelse efter 9. klasse, og som ønsker at starte på en gymnasial uddannelse. Ansøgere, der allerede er optaget på en gymnasial uddannelse, og som ønsker at skifte til en anden gymnasial uddannelse efter skolestart, kan gøre dette frem til afslutningen af grundforløbet uden at skulle aflægge optagelsesprøve, så længe betingelserne for optagelse på den pågældende gymnasiale uddannelse er opfyldt.  

Spørgsmål om retskrav og tilmelding til optagelsesprøve skal rettes til den institution, hvor man har søgt optagelse. 

Praktiske informationer til institutionerne

Institutionerne kan tilgå tidligere optagelsesprøver i Prøvebanken (prøvebanken.dk)

Relevante informationer om indkaldes af ansøgere til optagelsesprøve, frister m.m. til de enkelte optagelsesprøver kan findes i ’Drejebog til optagelsesprocessen’.

Information om praktiske og proceduremæssige forhold i forbindelse med afholdelse af optagelsesprøve (pdf)

Love, bekendtgørelser og udsendte informationsbreve om adgang til og optagelse på de gymnasiale institutioner

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser 2022 (static.uvm.dk)

Af hensyn til copyright er to tekster fjernet fra det vejledende opgavesæt.

Der er i 2022 lavet mindre justeringer i dansk og engelsk i optagelsesprøven. Skoler og institutioner kan i Prøvebanken tilgå en version af det vejledende opgavesæt, der indeholder de to tekster. 

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøven i 2024 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

VIGTIGT: Opgavesættet til optagelsesprøven kan kun åbnes og besvares i Google Chrome-browser.

Husk at opdatere Google Chrome-browseren til nyeste version inden prøven.

Sidst opdateret: 27. november 2023