Hop til indhold

Der indføres en ekstra optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser i august

Fra slutningen af august bliver der indført en ekstra optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser. Den vil blive afholdt omkring to uger efter skolestart. Læs nyheden

Optagelsesprøven er målrettet de ansøgere, der efter skolestart fortryder andet uddannelsesvalg, og som ønsker at starte på en gymnasial uddannelse. Fremadrettet vil der være fem optagelsesprøver årligt: ultimo april, medio juni, ultimo juni, primo august og ultimo august. 

I 2022 vil den ekstra optagelsesprøve blive afholdt torsdag den 25. august. 

Alle ansøgere, der efter skolestart søger optagelse på en gymnasial uddannelse, skal aflægge og bestå denne optagelsesprøve.

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøven justeres i år på baggrund af COVID-19

Der vil fortsat, som normalt, være opgaver i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi i optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser. Bedømmelsesgrundlaget justeres imidlertid, så det kun er de tre fag, som ansøgeren klarer sig bedst i, der afgør, om ansøgeren består optagelsesprøven. I samme ombæring justeres bestå-kravene. 

Læs mere om beslutningen i nyheden ”Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser justeres”.

Som en del af den politiske aftale for sommerens prøver i 2022, er datoen for, hvornår grundskolerne skal indberette elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV), blevet rykket. Derfor omplaceres optagelsesprøven, der var planlagt den 10. juni, til fredag den 17. juni. Dette er nødvendigt for at give de gymnasiale institutioner tid til at afgøre, hvem der skal indkaldes til optagelsesprøve, og for at ansøgerne ikke bliver indkaldt til optagelsesprøve med dags varsel.

Der afholdes optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser på følgende datoer i 2022:

  • onsdag den 27. april
  • fredag den 17. juni
  • mandag den 27. juni
  • onsdag den 3. august
  • torsdag den 25. august

Optagelsesprøven den 27. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen og som samtidig ikke opfyldte retskravet for optagelse, da de afsluttede 9. klasse.

Praktiske informationer til institutionerne

Institutionerne kan tilgå tidligere optagelsesprøver i Prøvebanken (prøvebanken.dk)

Relevante informationer om indkaldes af ansøgere til optagelsesprøve, frister m.m. til de enkelte optagelsesprøver kan findes i ’Drejebog til optagelsesprocessen’.

Information om praktiske og proceduremæssige forhold i forbindelse med afholdelse af optagelsesprøve (pdf)

Love, bekendtgørelser og udsendte informationsbreve om adgang til og optagelse på de gymnasiale institutioner

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser 2022 (static.uvm.dk)

Af hensyn til copyright er to tekster fjernet fra det vejledende opgavesæt.

Der er i 2022 lavet mindre justeringer i dansk og engelsk i optagelsesprøven. Skoler og institutioner kan i Prøvebanken tilgå en version af det vejledende opgavesæt, der indeholder de to tekster. 

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøven i 2022 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

VIGTIGT: Opgavesættet til optagelsesprøven kan kun åbnes og besvares i Google Chrome-browser.

Husk at opdatere Google Chrome-browseren til nyeste version inden prøven.

Sidst opdateret: 12. august 2022