Hop til indhold

Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Der afholdes optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser i 2020, men på grund af COVID-19 situationen er der nogle ændringer i forhold til den oprindelige plan. Institutionerne, hvor prøverne aflægges, skal overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, herunder afstandskrav med mere.

Optagelsesprøven afholdes i 2020 på følgende datoer:

  • onsdag den 29. april
  • fra fredag den 19. juni til mandag den 29. juni
  • tirsdag den 4. august

Optagelsesprøven den 29. april afholdes som oprindeligt planlagt. Denne prøve kan kun benyttes af ansøgere, der allerede på nuværende tidspunkt ved, at de skal aflægge optagelsesprøven. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere, der ikke har fulgt 2. fremmedsprogsundervisning og ansøgere, der enten går i prøvefri 10. klasse eller ikke længere går i grundskolen, og som samtidig ikke lever op til adgangskravene fra 9. klasse.

Der afholdes optagelsesprøve i perioden 19. juni – 29. juni. Det konkrete tidspunkt for institutionens afholdelse af optagelsesprøven i perioden fastsættes lokalt af den enkelte institution. Optagelsesprøven der oprindeligt var planlagt den 12. juni afholdes ikke.

Optagelsesprøven den 4. august afholdes som oprindeligt planlagt.

Tidligere optagelsesprøver er tilgængelige for skolerne på Materialeplatformen.dk.

Optagelsesprøven – praktiske og proceduremæssige forhold (pdf).

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser (static.uvm.dk)

Af hensyn til copyright er to tekster fjernet fra det vejledende opgavesæt.

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøven i 2020 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

VIGTIGT: Opgavesættet til optagelsesprøven kan kun åbnes og besvares i Google Chrome-browser.

Husk at opdatere Google Chrome-browseren til nyeste version inden prøven.

Sidst opdateret: 18. maj 2020