Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøven afholdes den 14. juni 2019 kl. 10-14.

Forud for optagelsesprøven er der udarbejdet to vejledende eksempler på opgavesæt. På grund af reglerne om copyright, kan de tekster, der indgår i prøven i dansk, og de billeder, der indgår i prøven i engelsk, ikke vises i disse eksempler.

Opgavesæt med tekster og billeder er tilgængelige for skolerne på Materialeplatformen.dk.

Se det vejledende opgavesæt nr. 1 (static.uvm.dk)

Se det vejledende opgavesæt nr. 2 (static.uvm.dk)

Det endelige opgavesæt, der skal bruges ved prøven den 14. juni 2019, bliver afpasset i omfang og sværhedsgrad på baggrund af de konkrete afprøvninger af de to vejledende opgavesæt.

Optagelsesprøven – praktiske og proceduremæssige forhold (pdf).

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøver i 2019 og 2020 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

Opgavesættet afvikles i en browser, der opfylder følgende:

Generelle softwarekrav til PC (anbefalet minimum)

Windows 7, 8, 8.1 med nyere version af Google Chrome-browseren.

Windows 10 med nyeste version af Microsoft Egde / Internet Explorer 11, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Generelle softwarekrav til Mac (anbefalet minimum)

OSX 10.8 med nyere version af Safari , Mozilla Firefox eller Google Chrome

Generelle softwarekrav til Linux (anbefalet minimum)

Ubunto 16.04 (Standard installation - acceptér videoudvidelse) med nyere version af Mozilla Firefox.

Det anbefales, at prøven afvikles via Google Chrome.

Vejledende opgavesæt

Bemærk, at omfang og sværhedsgrad af det endelige opgavesæt, der benyttes ved optagelsesprøven den 14. juni 2019 kan være justeret i forhold til de første eksempler på baggrund af konkrete afprøvninger af opgavesættene.

De foreløbige erfaringer med det første vejledende opgavesæt peger på, at niveauet i fysik/kemi-delen er for højt, og at dette også kan være tilfældet for matematikdelen. Niveauet i engelskdelen kan derimod være lidt for lavt.

Se det vejledende opgavesæt nr. 1 (static.uvm.dk)

Se det vejledende opgavesæt nr. 2 (static.uvm.dk)

Sidst opdateret: 7. juni 2019