Generelt om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene: dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Optagelsesprøven afholdes i 2020 på følgende datoer (alle dage klokken 10-14):

  • onsdag den 29. april
  • fredag den 12. juni
  • mandag den 29. juni
  • tirsdag den 4. august.

Optagelsesprøven den 29. april 2020 er kun for elever der på dette tidspunkt ved, at de skal til optagelsesprøve. Det er for eksempel elever fra prøvefrie 9. klasser eller elever der ikke følger andet fremmedsprogsundervisning. De andre optagelsesprøver er tilgængelige for alle elever, der skal aflægge optagelsesprøve.

Tidligere optagelsesprøver er tilgængelige for skolerne på Materialeplatformen.dk.

Optagelsesprøven – praktiske og proceduremæssige forhold (pdf).

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt til optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser (static.uvm.dk)

Af hensyn til copyright er to tekster fjernet fra det vejledende opgavesæt.

Kalendere

Se datoerne for optagelsesprøven i 2020 samt de administrative kalendere for skolernes tilrettelæggelse af optagelsesprøverne.

Softwarekrav

Opgavesættet afvikles i en browser, der opfylder følgende:

Generelle softwarekrav til PC (anbefalet minimum)

Windows 7, 8, 8.1 med nyere version af Google Chrome-browseren.

Windows 10 med nyeste version af Mozilla, Firefox eller Google Chrome.

Generelle softwarekrav til Mac (anbefalet minimum)

OSX 10.8 med nyere version af Safari , Mozilla Firefox eller Google Chrome

Generelle softwarekrav til Linux (anbefalet minimum)

Ubunto 16.04 (Standard installation - acceptér videoudvidelse) med nyere version af Mozilla Firefox.

Det anbefales, at prøven afvikles via Google Chrome.

Sidst opdateret: 13. marts 2020