Hop til indhold

Ansøgere til en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx, hf og pre-IB) skal søge via optagelse.dk senest den 1. marts det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse.

Hvis ansøger har søgt optagelse på en gymnasial uddannelse inden ansøgningsfristen, vil ansøger få reserveret en foreløbig plads på en gymnasial institution. 

Prioriteter 

Når man søger om optagelse på en gymnasial uddannelse på optagelse.dk, skal man angive sine prioriteter. En prioritet er en kombination af en uddannelse (stx, hf, hhx, htx og pre-IB) og et uddannelsessted (et bestemt gymnasium eller VUC-institution). 

I ansøgningen på optagelse.dk skal ansøger angive sine prioriteter i den rækkefølge, som ansøger ønsker at få dem opfyldt. Ansøgers 1. prioritet skal være det ønske, som ansøger helst vil have opfyldt.

Ansøgers højeste prioritet forsøges altid opfyldt først. Når ansøger har fået reserveret en foreløbig plads, bliver ansøgers lavere prioriteter ikke afprøvet. Det er derfor vigtigt, at ansøger er omhyggelig med at angive sine prioriteter i den rækkefølge, som ansøger ønsker dem opfyldt.

Ansøger kan søge om optagelse på alle de uddannelser og uddannelsessteder (offentlige og private), som ansøger ønsker. 

Visse elevgrupper har mulighed for at opnå forrang til optagelse på en bestemt institution.

Sidst opdateret: 3. april 2024