Hop til indhold

Ansøgere til en gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx, hf og pre-IB) skal søge via optagelse.dk senest den 1. marts det år, hvor ansøger ønsker at starte på sin uddannelse. 

Hvis ansøger har søgt optagelse på en gymnasial uddannelse senest 1. marts, vil ansøger få reserveret en foreløbig plads på en gymnasial institution. 

Prioriteter 

Når man søger om optagelse på en gymnasial uddannelse på optagelse.dk, skal man angive sine prioriteter. En prioritet er en kombination af en uddannelse (stx, hf, hhx, htx og pre-IB) og et uddannelsessted. 

I ansøgningen på optagelse.dk skal ansøger angive sine prioriteter i den rækkefølge, som ansøger ønsker at få dem opfyldt. Ansøgers 1. prioritet skal være det ønske, som ansøger helst vil have opfyldt.

Ansøgers højeste prioritet forsøges altid opfyldt først. Når ansøger har fået reserveret en foreløbig plads, bliver ansøgers lavere prioriteter ikke afprøvet. Det er derfor vigtigt, at ansøger er omhyggelig med at angive sine prioriteter i den rækkefølge, som ansøger ønsker dem opfyldt.

Ansøger kan søge om optagelse på alle de uddannelser og uddannelsessteder (offentlige og private), som ansøger ønsker, uanset hvilken zone eller region de ligger i. 

Ansøgning i afstands- og fordelingszoner

De gymnasiale institutioner/afdelinger ligger i enten en afstands- eller fordelingszone. Se hvilke uddannelsessteder, der udbyder gymnasiale uddannelser, og hvilken zone de ligger i (ug.dk).

Hvis ansøgers 1. prioritet er en institution i en fordelingszone, skal ansøger i udgangspunktet angive mindst fire prioriteter (det kan både være gymnasiale og ikke-gymnasiale ungdomsuddannelser). Kravet om minimum fire prioriteter gælder også, hvis ansøger søger på tværs af afstands- og fordelingszoner.

Der vil i en bekendtgørelse blive fastsat nærmere regler om de tilfælde, hvor ansøger kan angive færre prioriteter end fire i en fordelingszone. Bekendtgørelsen forventes udstedt i efteråret 2022.

Hvis ansøgers 1. prioritet er en institution i en afstandszone, er der ikke et krav om et minimum for antal prioriteter.

Visse elevgrupper har mulighed for at opnå forrang til optagelse på en bestemt institution.

Læs mere om forrang

Læs mere om, hvordan fordelingen af pladser sker

Politiske aftale om elevfordeling

En ny elevfordelingsmodel træder i kraft for optaget til skoleåret 2023/24.

Læs mere om aftalen.

Sidst opdateret: 23. august 2022