Hop til indhold

Der er obligatorisk digital ansøgning til alle gymnasiale uddannelser (htx, hhx, stx og hf). Det betyder, at du skal søge optagelse på en gymnasial uddannelse via optagelse.dk.

Du går i 9. eller 10. klasse

Hvis du søger optagelse på en gymnasial uddannelse lige efter din 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts det pågældende år.

Når du har søgt om optagelse på en gymnasial uddannelse, vil du få reserveret en plads på en  gymnasial institution. Du vil inden 1. maj få svar på, hvilken institution du har fået reserveret plads på.

Når du har været til prøverne i folkeskolens afgangseksamen, og den gymnasiale institution har modtaget resultaterne, kan institutionen vurdere, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse på den uddannelse, som du har søgt optagelse på.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget vil du hurtigst muligt, blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Søger du om optagelse på en gymnasial uddannelse, efter du har forladt grundskolen, skal du søge om optagelse inden 1. marts, hvis du ønsker at få reserveret en plads. Du skal altid søge via optagelse.dk. Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 9. klasse og søger om optagelse senest to år, efter du har forladt 9. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Du skal dog søge om optagelse inden 1. marts det år, hvor du ønsker optagelse.*

Hvis du opfyldte betingelserne for at have retskrav efter 10. klasse og søger om optagelse senest et år, efter du har forladt 10. klasse, kan du optages uden en optagelsesprøve. Du skal dog søge om optagelse inden 1. marts det år, hvor du ønsker optagelse.*

Hvis du ikke har retskrav på optagelse, kan du optages via en optagelsesprøve og efterfølgende samtale, hvorefter institutionen vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Hvis du søger om optagelse på uddannelsen til hf-eksamen (og ikke har retskrav på optagelse), vil du kunne optages på baggrund af en standardiseret vurdering, hvor institutionen vurderer dine personlige, sociale og faglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Politiske aftale om elevfordeling

En ny elevfordelingsmodel træder i kraft for optaget til skoleåret 2023/24.

Læs mere om aftalen.

Sidst opdateret: 29. november 2021