Hop til indhold

En ansøgers transporttid bliver opgjort på baggrund af ansøgerens folkeregisteradresse, som indhentes fra CPR-registret. For ansøgere, som har søgt senest den 1. marts 2024, er folkeregisteradressen indhentet den 19. marts 2024.

Transporttiden opgøres som:

  • Transporttiden opgøres som ansøgerens rejsetid fra ansøgerens bopæl (folkeregisteradresse) til institutionens adresse
  • Transporttiden opgøres i hele minutter for offentlig transport eller cykel
  • Det er den korteste rejsetid med enten offentlig transport (inkl. ventetid undervejs) eller cykel om morgenen, der ligges til grund for fordelingen af pladser
  • Med offentlig transport menes offentlig transport i fast rutefart (tog, bus, metro, letbane og færger) men ikke flextrafik eller lignende
  • Gang inddrages i opgørelsen af transporttid, når det forkorter rejsetiden
  • Transporttiden opgøres ved hjælp af en digital transporttidsberegner, som drives af Styrelsen for It og Læring
  • Transporttidsberegneren opgør transporttiden på baggrund af rejseplansdata, som indhentes på en årligt fastsat dato.

Ved elevfordelingen til skoleåret 2024/2025 er transporttiden opgjort med den 14. marts 2024 som rejsedag. Rejser med offentlig transport er beregnet på baggrund af rejseplansdata (ruteplaner) indhentet den 15. februar.

Sidst opdateret: 8. april 2024