Hop til indhold

I Danmark har vi ikke skolepligt men undervisningspligt. Det betyder, at man som forældre kan vælge et andet skoletilbud end folkeskolen, fx en friskole eller privatskole. Disse skoleformer hedder under ét "frie grundskoler" og drives ud fra et selvvalgt værdigrundlag.

Den enkelte skole har vide rammer for, hvordan den ønsker at tilrettelægge undervisningen. Der er krav i lovgivningen om, at undervisningen skal stå mål med folkeskolen, og om at skolen i hele sit virke skal ruste eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Skolens værdier og praksis

I forbindelse med skolevalget er det vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i skolens værdigrundlag og pædagogiske praksis. På den måde kan man sikre sig, at skolen bygger på et grundlag, man selv kan stå inde for.

Bestyrelse

En fri grundskole ledes overordnet af en bestyrelse. I bestyrelsen sidder der normalt forældre til elever på skolen. Andelen af forældre i bestyrelsen er forskellig fra skole til skole. Bestyrelsen vælges oftest helt eller delvist på skolens generalforsamling, hvor man som forældre kan gøre sin indflydelse gældende.

Læs mere om bestyrelser på frie grundskoler.

Økonomi

Frie grundskoler modtager et statstilskud, der dækker en del af udgifterne. Statstilskuddet svarer i 2022 til 76 % af folkeskolens elevudgift. Skolens øvrige udgifter dækkes af forældrebetaling. Skolen har ret til at opkræve yderligere betalinger fx for deltagelse i lejrskoler, ekskursioner mv. Det er bestyrelsen, der fastsætter skolepengenes størrelse.

Dialog er vejen frem

Som forældre på en fri grundskole er det vigtigt, at man er indstillet på dialog. Skolen bygger på et grundlag, man som forælder naturligvis skal respektere. Samtidig er det vigtigt, at skole og forældre løbende har en dialog – både om den enkelte elev, om klassens trivsel og mere generelt om skolens undervisning.

I et skoleforløb vil der uundgåeligt opstå situationer, hvor skolen og en elevs forældre ser forskelligt på en sag. Her er det vigtigt, at man holder fast i den gode dialog. I første omgang tager man naturligvis dialogen med enten en konkret lærer eller med skolens leder. Hvis man som forældre ikke føler, at denne dialog er konstruktiv, har man mulighed for at henvende sig til skolens bestyrelse, der er skolens øverste myndighed.

Sidst opdateret: 26. juli 2023