Hop til indhold

Tilsynet med de almene voksen- og efteruddannelser omfatter institutionernes økonomi, faglige resultater og regeloverholdelse. Det skal samlet bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

Kvaliteten og overholdelse af reglerne er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte institutioners ledelse og bestyrelser. Styrelsen har i sit tilsyn fokus på at vejlede om reglerne og sikre, at de overholdes.

Kvalitetstilsyn

Kvalitetstilsynet tager udgangspunkt i institutionernes faglige resultater. Det skal bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

Kvalitetstilsynet kan tilrettelægges enten som tematiske tilsyn eller enkeltsagstilsyn.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn er en målrettet indsats på særlige områder, hvor flere institutioner er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus. Det kan også være temaer, hvor det enkelte VUC oplever, der er behov for et særligt fokus.

  • Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:
  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
  • inddrager relevante fagpersoner, eksempelvis Danske HF og VUC eller Dansk Folkeoplysnings Samråd undervejs i tilsynsforløbet.
  • gør det muligt for styrelsen at målrette kommunikationen til en bredere kreds i alle faser af tilsynsprocessen.

Eksempler på tematiske tilsyn

  • Tilsyn med genvisitering til FVU

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsyn iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Enkeltsagstilsynet omfatter tilsyn med processer og resultater på en konkret institution. Det kan fx være, hvis institutionen har udfordringer med driften, eller hvis den gældende regulering på institutionens område ikke overholdes.

Sanktioner

Langt de fleste tilsyn afsluttes inden for et skoleår uden sanktioner.  I alvorligere tilfælde og ved vedvarende kvalitetsudfordringer har styrelsen dog mulighed for at benytte sanktioner i forbindelse med et tilsyn.

Hvis det er nødvendigt at anvende sanktioner, vil styrelsen som udgangspunkt indlede med den mindst indgribende sanktion. Sanktionerne vil ske ud fra proportionalitetsprincippet, så institutionen ikke får en sanktion, som er mere indgribende, end hvad der kræves for at stoppe den uhensigtsmæssige eller ulovlige aktivitet. Der vil i alle tilfælde indgå et skøn, før institutionen får en sanktion.

Mulige sanktioner:

  • Påbud om ændring af de konstaterede forhold.
  • Påbud om at udarbejde en handlingsplan.
  • Tilbageholdelse, tilbagebetaling eller bortfald af tilskud (helt eller delvist).
Sidst opdateret: 11. juli 2024