Hop til indhold

Tilsynet med de almene voksen- og efteruddannelser omfatter institutionernes økonomi, faglige resultater og regeloverholdelse. Det skal samlet bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

De almene voksen- og efteruddannelser, som udbydes af voksenuddannelsescentrene (VUC):

  • Almen voksenuddannelse (avu)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Kvalitetstilsyn

Kvalitetstilsynet har fokus på institutionernes faglige resultater. Det skal bidrage til at sikre den bedst mulige kvalitet i uddannelserne.

I tilrettelæggelsen af kvalitetstilsynet med de almene voksen- og efteruddannelse benytter styrelsen sig af tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn.

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen er blevet opmærksom på, at flere skoler er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus. Det kan også være temaer, hvor det enkelte VUC oplever, der er behov for et særligt fokus.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

  • omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang
  • muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor institutionerne kan være udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus
  • inddrager relevante fagpersoner undervejs i tilsynsforløbet.

Enkeltsagstilsyn

Telefonisk kontakt

Kristine Krogh Larsen
+45 2045 4838

Susanne Anthony
+45 2329 3626

Sidst opdateret: 30. september 2021