Hop til indhold

Som underviser og FVU-bruger vil det fortrinsvis være bekendtgørelserne til den enkelte lov, der har størst betydning for det daglige arbejde.

Det er eksempelvis i FVU-bekendtgørelsen du finder fagbilagene, der regulerer undervisningens indhold.

Love og bekendtgørelser findes på www.retsinformation.dk. For hver lov er der i højre side henvisninger til bekendtgørelser, cirkulærer med videre til den pågældende lov.

Bemærk at regler kan være ændret. Når du har klikket på et link til retsinformation.dk vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Sidst opdateret: 26. juli 2023