Ansvaret for skolernes økonomi varetages af Økonomi- og Koncernafdelingen i ministeriet.

Ansvaret for uddannelsens indhold samt afholdelse af prøver ligger i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ansvaret for tilsynet med undervisningen, skolernes økonomi og institutionsdriften ligger også i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Institutionerne

Inden for de rammer, der er fastlagt i ministeriets love og bekendtgørelser, er det konkrete ansvar for FVU-undervisning og FVU-prøver placeret hos Voksenuddannelsescentrene (VUC), der har ansvaret for FVU-udbuddet.

VUC indgår driftsoverenskomster med andre voksenuddannelsesinstitutioner og varetager tilsynet i forhold til denne aktivitet.

Ansvaret på den enkelte institution er fordelt på to niveauer: Bestyrelsen og institutionens ledelse.

Driftsoverenskomster

Ved indgåelse af driftsoverenskomster på FVU-området, skal følgende dokumenter bruges:

Sidst opdateret: 8. august 2019