Hop til indhold

Ansvaret for skolernes økonomi varetages af Økonomi- og Koncernafdelingen i ministeriet.

Ansvaret for uddannelsens indhold samt afholdelse af prøver ligger i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ansvaret for tilsynet med undervisningen, skolernes økonomi og institutionsdriften ligger også i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Institutionerne

Inden for de rammer, der er fastlagt i ministeriets love og bekendtgørelser, er det konkrete ansvar for FVU-undervisning og FVU-prøver placeret hos Voksenuddannelsescentrene (VUC), der har ansvaret for FVU-udbuddet.

VUC kan indgå driftsoverenskomster med andre voksenuddannelsesinstitutioner og varetager tilsynet i forhold til FVU, der udbydes hos driftsoverenskomstparten. VUC'et fører et pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn.

Ansvaret på den enkelte institution er fordelt på to niveauer: Bestyrelsen og institutionens ledelse.

Driftsoverenskomster

Når et VUC indgår en driftsoverenskomstaftale på FVU-området, skal følgende dokumenter bruges:
Sidst opdateret: 12. december 2023