Hop til indhold

Vurdering af elevens faglige niveau

Der skal foretages en vurdering af hver enkelt FGU-elevs dansk- og matematikfaglige niveau, når eleven begynder på FGU. FGU-institutionerne kan frit vælge, hvilke redskaber de vil anvende til disse vurderinger. Til vurderingerne stiller Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) screeningsværktøjer inden for læsning og matematik gratis til rådighed for institutionerne. Værktøjerne er en FGU-tilpasset version af de test, der anvendes til screening til FVU-matematik og FVU-dansk.

Institutionerne kan blandt andet anvende screeningsresultaterne til at vurdere, om en elev skal indplaceres på enten introducerende niveau eller højere niveau i henholdsvis matematik og dansk. For at finde det rette niveau til den enkelte elev bør testene dog altid suppleres af en samtale med eleven, og hertil skal der naturligvis også ses på elevens resultater fra tidligere undervisningstilbud, typisk grundskolen. Læsescreeningen kan indikere, om eleven bør tilbydes en ordblindetest, hvis eleven ikke har gennemført en før. 

Se mere om Ordblindetesten på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside (uvm.dk). 

Til både læse- og matematiktest anvendes it-platformen: Testafvikleren.dk. Testvejledere kan logge på Testafvikleren.dk med NemID Medarbejdersignatur. NemID Medarbejdersignaturer udstedes af den enkelte institution, og kan bestilles på medarbejdersignatur.dk

For at anvende testene skal testvejlederne generere og uddele unikke brugerkoder til eleverne. Dette skal sikre, at både test og resultat håndteres sikkert og hensigtsmæssigt. Elevernes testresultater og brugeroplysninger gemmes i Testafvikleren.dk, så vejlederen efterfølgende kan se både resultat og oplysninger.

Sidst opdateret: 12. januar 2024