Hop til indhold

Evaluering og følgeforskning

Af den politiske aftale: Aftale om bedre veje til uddannelse og job af 13. oktober 2017 fremgår det, at der i tilknytning til reformen skal igangsættes et evaluerings- og følgeforskningsprogram.

Programmet skal sikre systematisk opfølgning på implementeringen herunder indsatsernes fremdrift og effekt i praksis. Opfølgningen omfatter alle reformens elementer som kommunernes målgruppevurderingspraksis, kontaktperson, ordblindeundervisningen, progression og evaluering samt mål for uddannelsen m.v. Følgeforskningen skal desuden understøtte udviklingen af den nye profession og give viden om det forberedende område som særskilt fagligt felt. Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører evalueringen og følgeforskningen.

Trivsel

Elevtrivsel er ét af tre retningsgivende mål for FGU, som er beskrevet i den politiske aftale: Aftale om bedre veje til uddannelse og job af 13. oktober 2017. 

En gang om året skal FGU-institutionerne gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne for at følge og styrke elevernes trivsel. Trivselsmålingen finder sted fra den 1. november til den 31. december og første gang i skoleåret 2020/21. Målingen af elevernes trivsel sker ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for institutionerne.

Sidst opdateret: 26. juli 2023