Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet udvikler løbende FGU ved hjælp af et særskilt evaluerings- og følgeforskningsprogram og årlige trivselsmålinger blandt eleverne.

Evaluering og følgeforskning

Evalueringen og følgeforskningen af FGU er et led i en større systematisk opfølgning, som bygger på implementeringen af den politiske aftale: ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” fra 2017.

Opfølgningen omfatter kommunernes målgruppevurderingspraksis, kontaktperson, ordblindeundervisningen, progression og evaluering samt mål for uddannelsen m.v.

Følgeforskningen skal desuden understøtte udviklingen af den nye profession og give viden om det forberedende område som særskilt fagligt felt.

Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører evalueringen og følgeforskningen.

Trivsel

God elevtrivsel er ét af tre retningsgivende mål for FGU, som også er beskrevet i den politiske aftale fra 2017.

En gang om året skal FGU-institutionerne derfor gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne for at følge og styrke trivslen.

Trivselsmålingen finder hvert år sted fra den 1. november til den 31. december.

Målingen af elevernes trivsel sker ved hjælp af et redskab, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed for institutionerne. Styrelsen har en databehandleraftale med Rambøll i 2023-målingen. 

Sidst opdateret: 3. oktober 2023