Hop til indhold

De tre retningsgivende mål

Målet med FGU er at give de unge viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt indgå på et ufaglært arbejdsmarked. Dette kræver ofte gode personlige og sociale kompetencer samt specialiserede faglige kompetencer som for eksempel krav om certifikater.

Målene for FGU er konkretiseret i tre retningsgivende mål, som følges nationalt og drøftes i den politiske aftalekreds. Herudover fungerer de retningsgivende mål som indikatorer, der indgår i ministeriets tilsyn.

De tre retningsgivende mål:

  • De unges overgang til uddannelse eller beskæftigelse: Andelen af unge, der opnår uddannelse eller overgår direkte til ordinær uddannelse eller beskæftigelse efter FGU, skal løbende forbedres på skoleniveau.
  • De unges trivsel: Trivslen på FGU skal løbende styrkes. Udviklingen følges i en ny national obligatorisk årlig trivselsmåling.
  • De unges fravær: Institutionerne registrerer og arbejder målrettet med de unges fravær, herunder ved at afdække og afhjælpe årsagerne hertil.
Sidst opdateret: 26. juli 2023