Hop til indhold

Den såkaldte ”skabelonarbejdsgruppe” færdiggjorde i april 2018 arbejdet med skabelonerne for læreplaner og fagbilag. Disse er efterfølgende godkendt af Børne- og Undervisningsministeren og aftalekredsen for FGU.

Skabelonarbejdsgruppen bestod af i alt 17 personer med faglig ekspertise, som i vinteren/foråret 2018 havde til opgave at udarbejde skabeloner for FGU’s læreplaner og fagbilag. I processen blev følgende blandt andet fastlagt:

  • Hvilke fag og faglige temaer der skal udbydes på FGU. Herunder blev det besluttet, at 12 faglige temaer og 9 almene fag kan udbydes på FGU.
  • De didaktiske principper, som gælder for FGU.
  • Indholdsemner i og skabelonerne for læreplaner og fagbilag.
  • Hvilke prøveformer der kan benyttes på FGU.
  • Læreplans- og fagbilagsgrupper.

På baggrund af skabelonerne har 9 læreplansgrupper og 12 fagbilagsgrupper udarbejdet forslag til læreplaner og fagbilag. Grupperne har bestået af 4-6 medlemmer, som er henholdsvis lærere fra VUC og produktionsskolerne samt aftagerrepræsentanter.

Herunder findes vejledninger til udarbejdelse af både læreplaner og fagbilag, samt et eksempel på en udfyldt læreplan og et udfyldt fagbilag. Desuden findes et baggrundspapir, der beskriver rammesætningen for skabelongruppens arbejde. Yderligere fremgår der oversigter over medlemmer af læreplansgrupper og fagbilagsgrupper.

Find læreplaner og fagbilag for FGU på uvm.dk. 

 
Sidst opdateret: 26. juli 2023