Hop til indhold

Afsøgningsforløb i FGU

Afsøgningsforløbet kan vare i op til to uger og kan for eksempel tilrettelægges, så den unges realkompetencer bliver afdækket. Afsøgningsforløbet har til hensigt at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen for FGU.

Forløbet ligger således før selve FGU-forløbet og tæller derfor heller ikke med i den samlede varighed for et FGU-forløb, der som hovedregel er maksimalt to år. Afsøgningsforløbet kan indgå som en forberedende del af målgruppevurderingen. Det er den unges bopælskommune, der foretager målgruppevurderingen, og FGU-institutionen i dækningsområdet har pligt til at optage alle unge, der målgruppevurderes til FGU.

For elever i folkeskolens 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, kan der etableres en særlig indsats i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, herunder foretages målgruppevurdering med henblik på FGU. I den forbindelse kan der tilrettelægges et afsøgningsforløb.

Finansiering

Afsøgningsforløbet finansieres på samme måde som FGU-forløbet, og der udbetales skoleydelse efter de samme regler som for elever i FGU (uvm.dk). 

Sidst opdateret: 26. juli 2023