Hop til indhold

Ressourcecenter for Folkeskolen er med til at sikre, at den faglige og pædagogiske udvikling og praksis samt de politiske beslutninger på statsligt og kommunalt niveau bygger på den bedst tilgængelige viden.

Hvad er Ressourcecenter for Folkeskolen?

Ressourcecenteret understøtter ministeriets arbejde med at udvikle ny viden og bringe den i spil ude i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler. Ressourcecenteret samarbejder med forskellige forsknings- og vidensmiljøer samt eksperter om gennemførelse af projekter og løbende publicering af viden.

Ressourcecenteret understøtter i særlig grad korpset af læringskonsulenterne. Læringskonsulenterne er erfarne lærere, pædagoger, skoleledere og medarbejdere med baggrund i kommunale forvaltninger. Konsulenterne hjælper kommuner og skoler med at arbejde på måder, der er dokumentation for virker. I samspil med læringskonsulenterne er Ressourcecenter for Folkeskolen med til at sikre, at folkeskolen udvikles med udgangspunkt i de indsatser, der virker. 

Ressourcecenter for Folkeskolen blev oprettet som led i folkeskolereformen i 2014.

Se den samlede liste over publikationer fra ressourcecentret.

Sidst opdateret: 15. november 2023