Hop til indhold

PISA

I Programme for International Student Assessment (PISA) sammenlignes skoleelevernes kompetencer i alle OECD-landene. Hensigten er at teste, hvor gode 15-16-årige elever er til at bruge deres faglige kunnen i det virkelige liv.

TALIS

I undersøgelsen Teaching and Learning International Survey (TALIS) måles lærernes og ledernes arbejdsmiljø. Danmark deltager i TALIS for at skabe større viden om læreres og lederes oplevelse af undervisningen og læringsmiljøet på skolerne samt deres holdninger til det. Undersøgelsen giver en værdifuld viden om danske læreres behov og muligheder for faglig og professionel udvikling, og om hvordan deres ledere fremmer deres udvikling.

TIMMS

Trends in International Mathematics and Science Study undersøger kompetencer i matematik og naturfag.

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study undersøger læsekompetencer i 4. klasse

ICILS

International Computer and Information Literacy Study belyser elevers computer- og informationskompetencer.

PISA-PIAAC

PISA-PIAAC analyserer betydningen af uddannelse, socioøkonomisk baggrund og arbejde for unges livsforløb og læsefærdigheder cirka 12 år efter, de har deltaget i PISA-undersøgelsen.

Find resultaterne fra de internationale undersøgelser her

Internationale undersøgelser

Sidst opdateret: 28. juni 2023