Forsøgs- og udviklingsmidler i folkeskolen skal bidrage til udvikling af ny viden, og at den eksisterende viden formidles og kan bruges i praksis.

Skoler får tilskud til forsøg og udvikling gennem ansøgninger til puljer med bestemte formål. Vi behandler ikke ansøgninger om tilskud til forsøg og udvikling uden om puljer.

Puljeoversigt

Du kan få overblik over de forsøg- og udviklingspuljer, der har været meldt ud på området i puljeoversigten:

Puljeoversigt - aktive og tidligere udmeldte puljer

Sidst opdateret: 10. januar 2020