Hop til indhold

Ministeriets vejledning "Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet" (pdf) er relevant, hvis man som familie med børn i den undervisningspligtige alder skal bo i udlandet i kortere eller længere perioder.

Vejledningen er tænkt som et inspirationsmateriale og en hjælp til hjemmeundervisningen. Den rummer alt fra hvilke emner, man kan undervise i på de forskellige klassetrin over forslag til undervisningsmateriale til praktiske råd om hjemmeundervisning i forbindelse med en udrejse.

Danes Worldwide

I vejledningen omtales ministeriets støtte til foreningen Danes Worldwide (danes.dk), der blandt andet tilbyder fjernundervisning og sommerskole til danske familier i udlandet.

Skolegang i Danmark, når man bor i udlandet (Sverige eller Tyskland)

Opdateret 23/04 2020 kl. 12:41

Efter folkeskolelovens § 20, stk. 1, skal kommunen sørge for undervisning af børn, der bor eller opholder sig i kommunen. Det betyder, at kommunerne som udgangspunkt ikke er forpligtet til at undervise børn, der bor i udlandet, jf. dog nedenfor om EU-grænsearbejdere. Det har i denne forbindelse ingen betydning, om en eller begge forældre har deres arbejde i Danmark – det er folkeregisteradressen, der som udgangspunkt er afgørende.

Folkeskolelovgivningen indeholder ikke udtrykkelige regler om, hvorvidt den enkelte kommune kan optage børn af EU-grænsearbejdere i folkeskolen. Det følger imidlertid af EU-retten, at børn af EU-grænsearbejdere har ret til indskrivning i den danske grundskole. Det betyder, at kommunerne er forpligtede til at optage børn af EU-grænsearbejdere, det vil sige børn, der er bosiddende i en anden EU-medlemsstat, der konkret søger om optagelse, og at disse børn kan optages i folkeskolen, hvis der er ledig kapacitet. Det er uden betydning, om det kun er den ene eller begge forældre, som har deres arbejde i Danmark.

En EU-grænsearbejder er en unionsborger (det vil sige en person, som er statsborger i en EU-medlemsstat) som arbejder i Danmark og er bosiddende i en anden EU-medlemsstat.

Hvis der er flere ansøgere til en folkeskole end pladser inden for den fastsatte skolekapacitet, skal optagelse ske efter kommunens retningslinjer for prioritering baseret på objektive kriterier af ansøgere, som har benyttet frit skolevalg. Hvis der ikke er plads på den ønskede skole, vil forældre, der er EU-grænsearbejdere – som andre forældre, der ønsker plads på en folkeskole uden for skoledistriktet – kunne søge om at få barnet optaget på en anden folkeskole i kommunen eller på en folkeskole i en anden kommune.

Sidst opdateret: 15. februar 2019