Hop til indhold

Folkeskolens elever har mange gode ideer og meninger om skolen. Ideer, som kan bruges i skoledagen og i den fortsatte udvikling af skolen.

Indflydelse på undervisningen

Eleverne kan sige deres mening om selve undervisningen. Det kan ske i dialog med læreren, i evalueringer og i feedback til underviseren.

Planlægning

Eleverne kan blive inviteret med til skolens planlægningsmøder, hvor de kan give deres forslag til en god undervisning.

Rammerne

Eleverne kan være med til at sætte rammerne for undervisningen. De kan for eksempel være med til at bestemme, hvilke valgfag skolen skal tilbyde, og hvordan den understøttende undervisning skal udformes på deres skole.

Elevrådet

Elevrådet er elevernes mulighed for at få indflydelse på skolens generelle udvikling.

Inddragelse virker

Det er påvist i en undersøgelse (issuu.com), at inddragelse i undervisningen styrker elevernes faglighed, trivsel og samfundsengagement. Undersøgelsen er lavet i 2012 af organisationen Danske Skoleelever.

Hjælp til dialogen

Elever, lærere og skoleledere får i løbet af skoleåret 2015/16 nogle konkrete værktøjer og metoder til arbejdet med elevernes indflydelse. Organisationen Danske Skoleelever arbejder i projektet Elevinddragelse i de danske folkeskoler på at udvikle værktøjerne.

Projektet er støttet af ministeriet.

Lovgivning og relevante paragraffer

  • Elevernes ret til at danne elevråd: § 46
Sidst opdateret: 23. april 2024