Hop til indhold

Det er veldokumenteret, at nogle børn har større risiko for at udvikle ordblindhed end andre. Med Risikotest for ordblindhed er det muligt at teste elever for, om de er i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Risikotest for ordblindhed kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse.

Hvis eleverne tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at finde de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed.

Risikotest for ordblindhed udnytter kendte sammenhænge mellem udvalgte forudsætninger i børnehaveklassen og 1. klasse og senere vanskeligheder i elevernes læseudvikling. Forudsætningerne er blandt andet bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning.

Fakta

  • Alt materiale til Risikotest for ordblindhed findes på en lukket hjemmeside, som kræver login og adgangskode. Login til Risikotest for ordblindhed. Skolelederen kan rekvirere login ved at sende mail til ordblindhed@uvm.dk.
  • Det estimeres, at 5-7 procent af befolkningen er ordblinde.
  • Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
  • Risikotest for ordblindhed kan bruges af fagpersoner med viden om læsning og læsevanskeligheder samt erfaring med testning i børnehaveklassen og 1. klasse.
  • Elever, der viser tegn på specifikke læsevanskeligheder, skal af skolens leder tilbydes Risikotest for ordblindhed senest på 1. klassetrin.
  • Elever med en ordblind forælder skal ligeledes tilbydes Risikotest for ordblindhed, medmindre skolens leder efter samråd med elevens forældre vurderer, at der ikke er behov for det.

Risikotest for ordblindhed er finansieret af TrygFonden, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Henvendelser om Risikotest for ordblindhed skal sendes til ordblindhed@uvm.dk.

Sidst opdateret: 15. november 2023