Hop til indhold

Hvis eleverne tidligt får den nødvendige ekstra støtte og opmærksomhed i forbindelse med læseundervisningen, er det muligt at forebygge og reducere deres læsevanskeligheder. Derfor er det relevant allerede i de første skoleår at identificere de elever, der er i risiko for at udvikle ordblindhed.

De tidlige tegn på en forhøjet risiko for at udvikle ordblindhed er velkendte. Ordblinderisikotesten udnytter dermed de kendte sammenhænge mellem udvalgte forudsætninger i børnehaveklassen og 1. klasse og senere vanskeligheder i læseudviklingen. Forudsætningerne er blandt andet bogstavkendskab, færdigheder i at sammenkæde bogstavlyde og begyndende ordlæsning.

Fakta

  • 5-7 procent af befolkningen er ordblinde.
  • Ordblinde har vanskeligheder med at lære at læse skrevne ord, fordi de har svært ved at forbinde bogstaver med deres lyde.
  • Ordblinderisikotesten er finansieret af TrygFonden, Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
  • Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere i børnehaveklassen og 1. klasse.

Henvendelser vedrørende Ordblinderisikotesten skal sendes til ordblindhed@uvm.dk.

Sidst opdateret: 17. september 2021