Hop til indhold

Klasseledelse betyder, at underviseren leder undervisningen. Der sættes klare mål for undervisningen, og underviseren gennemfører lektionen uden forstyrrende uro.

Begrebet klasseledelse sætter fokus på dannelse, demokratisk ledelse, elevinddragelse, kritisk dialog og på fællesskabet. Klassen ledes som et fællesskab, hvor alle elever får mulighed for at deltage og lære i et trygt og stimulerende miljø.

Tydelige rammer

God klasseledelse har indflydelse på både den faglige og den sociale udvikling for eleverne. Det er vigtigt, at underviseren opstiller tydelige sociale og faglige rammer for undervisningen og har klare, realistiske forventninger til elevernes faglighed. 

Desuden bør underviseren have øje for gode og respektfulde relationer både mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes.

Sanktionsmuligheder

Hvis en elev ikke følger skolens ordensregler, værdiregelsæt eller almindelige normer for god opførsel, kan skolelederen iværksætte foranstaltninger over for eleven. Det kan for eksempel være eftersidning eller udelukkelse fra undervisningen.

Skolelederens beslutning skal træffes på baggrund af en konkret vurdering af blandt andet handlingens karakter og elevens alder. 

Ro og klasseledelse i trivselsmålingen

I de obligatoriske trivselsmålinger indgår der spørgsmål om ro og klasseledelse.  

Læringskonsulenter

Læringskonsulenterne kan hjælpe kommuner og skoler i deres arbejde med at skabe ro og trivsel gennem styrket klasseledelse.

Efteruddannelse

Klasseledelse er et strategisk pejlemærke i den samlede efteruddannelsesindsats i kommunerne. Et partsudvalg for efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen har udstukket otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen. Læs de otte pejlemærker.

Råd og anbefalinger

En ekspertgruppe udarbejdede i 2014 gode råd og anbefalinger om klasseledelse (emu.dk).

Sidst opdateret: 23. april 2024