Inden 2020 skal alle elever i folkeskolen undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende kompetence via efteruddannelse med videre. Målsætningen er skrevet ind i loven og gælder alle fag og alle klassetrin.

Indsatsen er igangsat som led i folkeskolereformen. 

Prioritering af kompetenceudviklingen

Der er afsat 1 milliard kroner i perioden 2014-2020 til at styrke efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Beløbet til kompetenceudviklingen skal først og fremmest bruges til at sikre fuld kompetencedækning.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er det aftalt, at midlerne til efteruddannelse skal bruges til at understøtte en række prioriterede kompetencer for lærere og pædagoger i folkeskolen.

Pejlemærker for kompetenceudviklingen

Et partsudvalg for efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen har udstukket de overordnede rammer og udarbejdet i alt otte pejlemærker for kompetenceudviklingsindsatsen. 

De otte pejlemærker

  • Kompetenceudvikling i folkeskolens fag 
  • Pædagogisk kompetenceudvikling med elevernes læring og trivsel i fokus 
  • Uddannelse af vejledere/ressourcepersoner 
  • Lav en kommunal kompetenceplan i en inddragende proces 
  • Følg op på skolernes kompetenceudvikling og undervisningskompetencedækning 
  • Arbejd systematisk med kompetenceudvikling 
  • Sæt fokus på medarbejdernes engagement i læringen 
  • Tilrettelæg kompetenceudviklingen, så den har størst mulig effekt på elevernes læring og trivsel. 
Sidst opdateret: 10. januar 2020