Hop til indhold

Folkeskoleloven er hovedloven, der regulerer formål, fag eleverne skal have, krav til personalet og meget mere.

Tværgående love på ministeriets område har også virkning i folkeskolen, ligesom folkeskolen – som andre offentlige institutioner – er underlagt for eksempel forvaltningsloven og persondataloven.

Bekendtgørelser indeholder mere detaljerede regler om folkeskolens forskellige områder. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov, og henviser derfor altid til loven. 

Centrale bekendtgørelser

Vejledninger og skrivelser

Vejledningsbrev om private online undervisningstilbud (pdf)

Hyrdebrev om kravene til basisundervisning i dansk som andetsprog til nyankomne elever i folkeskolen (pdf)

Hyrdebrev om dansk som andetsprog og sprogprøvekravet (pdf)

Hyrdebrev om undervisningen på interne skoler (pdf)

Hyrdebrev om aflæggelse af folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver (pdf)

Hyrdebrev om sygeundervisning (pdf)

Orienteringsbrev af 21. marts 2019 til kommunerne om reglerne for undervisning af asylansøgerbørn med videre i den undervisningspligtige alder samt unge i 10. klasse (pdf)

Notat om mulighed for at afkorte skoledagens længde sendt fra undervisningsministeren den 13. januar 2016 (pdf)

Folkeskoleforligskredsen brev af 26. august 2015 vedrørende skoledagens længde (pdf)

Undervisningsministeriets og Kirkeministeriets brev af 19. maj 2015 til samtlige kommuner, biskopper, provster og præster om muligheder for tilrettelæggelse af konfirmationsforberedelsen inden for årsnormen (pdf)

Undervisningsministeriets brev af 17. april 2015 til samtlige kommuner om lektiehjælp og faglig fordybelse efter folketingsvalget (pdf)

Undervisningsministerens brev af 10. marts 2015 med præcisering af reglerne om konfirmationsforberedelse (pdf)

Undervisningsministerens brev af 3. februar 2015 vedrørende reglerne om undervisning i førstehjælp i folkeskolen (pdf)

Undervisningsministerens brev af 7. november 2014 med vejledning om kvalifikationskrav i folkeskolen (pdf)

Undervisningsministerens brev af 22. september 2014 med præciseringer af reglerne om lektiehjælp og faglig fordybelse, valgfag og skoledagens længde (pdf)

Bemærk at reglerne kan være ændret

Når du har klikket på et link til retsinformation.dk, vil eventuelle ændringer fremgå af boksen ”Senere ændringer til forskriften” i højre side.

Sidst opdateret: 15. november 2023