Hop til indhold

Der kan holdes semesterprøver i december-januar prøveterminen. Herunder kan du læse om reglerne for semesterprøver i henholdsvis 9. og 10. klasse.

Semesterprøve i 8. klasse

Elever i 8. klasse skal tilmeldes semesterprøve i et obligatorisk praktisk/musisk prøvefag eller frivillige prøvefag, hvis undervisningen faget/fagene er afsluttet ved udgangen af et semester.

Obligatorisk prøvefag Frivillige prøvefag
Madkundskab Madkundskab
Håndværk og design Håndværk og design
Billedkunst Billedkunst
Musik Musik
Historie (kun frie skoler)

Semesterprøver i 9. klasse

Elever i 9. klasse skal tilmeldes semesterprøve i fag, hvis undervisningen er afsluttet efter et semester.

Eleverne skal tilmeldes både de mundtlige og skriftlige prøver i faget.

Hvis skolen vil holde semesterprøve i et fag i den humanistiske fagblok eller i den naturfaglige fagblok, skal undervisningen i alle fag i fagblokken være afsluttet.

Undervisning i dansk og i de frivillige prøvefag kan afsluttes uafhængigt af andre prøvefag.

Fag i den humanistiske fagblok

 • Skriftlig engelsk
 • Mundtlig engelsk
 • Skriftlig tysk/fransk (2. fremmedsprog)
 • Mundtlig tysk/fransk (2. fremmedsprog)
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Kristendomskundskab

Fag i den naturfaglige fagblok

 • Biologi
 • Geografi
 • Mundtlig matematik
 • Skriftlig matematik (med og uden hjælpemidler)
 • Idræt
 • Fysik
 • Fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi

Frivillige prøvefag

 • Tysk/fransk skriftlig/mundtlig (3. fremmedsprog)
 • Madkundskab
 • Håndværk og Design
 • Musik
 • Billedkunst
 • Spansk (forsøg)

10. klasse FP10

I 10. klasse kan fag også afsluttes som semesterprøver. Hvis eleverne tager semesterprøver, skal de tilmeldes både de mundtlige og skriftlige prøver i faget. 

Eleverne bestemmer selv, om de vil aflægge prøve i et fag. Læs om tilmelding.

Beskikket censur

Hvis skolen har tilmeldt elever til mundtlige prøver, udsender Kontor for Prøver, Eksamen og Test information om, hvorvidt der sendes statsligt beskikkede censorer til skolen.

I Årsplan og frister fremgår det, hvornår skolen modtager meddelelse om statsligt beskikket skriftlig og mundtlig censur.

Booking i testogprøver.dk

Eleverne skal bookes til de prøver, der afvikles i testogprøver.dk. Der kan være forhold om tilknytning af UNI-Login for elever, der ikke længere går på skolen, som skolerne skal være bekendte med, inden bookingen kan foretages. Vejledning til booking kan læses på dette link.

Karakterindberetning

Karakterer fra semesterprøver indberettes til Styrelsen for It og Læring. Læs mere om indberetning af karakterer.

Sidst opdateret: 25. januar 2023