Hop til indhold
 • Der kan holdes semesterprøver i december-januar prøveterminen. Herunder kan du læse om reglerne for semesterprøver i henholdsvis 9. og 10. klasse.

Semesterprøve i 8. klasse

 • Elever i 8. klasse skal tilmeldes semesterprøve i et obligatorisk praktisk/musisk prøvefag eller frivillige prøvefag, hvis undervisningen faget/fagene er afsluttet ved udgangen af et semester.
Obligatorisk prøvefag Frivillige prøvefag
Madkundskab Madkundskab
Håndværk og design Håndværk og design
Billedkunst Billedkunst
Musik Musik
Historie (kun frie skoler)

Semesterprøver i 9. klasse

 • Elever i 9. klasse skal tilmeldes semesterprøve i fag, hvis undervisningen er afsluttet efter et semester.
 • Eleverne skal tilmeldes både alle prøver i faget. Hvis der både er en mundtlig og skriftlig prøve i faget, skal eleverne tilmeldes begge prøver. Undervisning i dansk og i de frivillige prøvefag kan afsluttes uafhængigt af andre prøvefag.

Hvis skolen vil holde semesterprøve i et fag i den humanistiske fagblok eller i den naturfaglige fagblok, skal undervisningen i alle fag i fagblokken være afsluttet.

Prøver/fag i den humanistiske fagblok Prøver/fag i den naturfaglige fagblok
Skriftlig engelsk Mundtlig matematik
Skriftlig og mundtlig tysk/fransk 2. fremmedsprog Fysik/kemi
Historie Biologi
Samfundsfag Geografi
Kristendomskundskab Idræt
 

Frivillige prøvefag

 • Tysk/fransk skriftlig/mundtlig (3. fremmedsprog)
 • Madkundskab
 • Håndværk og Design
 • Musik
 • Billedkunst

10. klasse FP10

 • Prøverne i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasseprøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi eller indstille sig til prøve til at aflægge en eller flere af folkeskolens 9-klasse prøver i dansk, skriftlig matematik og mundtlig engelsk. 
 • Elever i 10. klasse kan kun indstille sig til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem mod prøveafviklingen. 
 • I 10. klasse kan fag også afsluttes som semesterprøver
 • Det er ikke muligt, at afslutte den skriftlige del af et fag i et semester og den mundtlig prøve i et andet semester. Hvis eleverne tager semesterprøver, skal de tilmeldes både de mundtlige og skriftlige prøver i faget. 
 • Læs om tilmelding

Beskikket censur

Hvis skolen har tilmeldt elever til mundtlige prøver, udsender Kontor for Prøver, Eksamen og Test information om, hvorvidt der sendes statsligt beskikkede censorer til skolen.

I Årsplan og frister fremgår det, hvornår skolen modtager meddelelse om statsligt beskikket skriftlig og mundtlig censur.

Booking i testogprøver.dk

Eleverne skal bookes til de prøver, der afvikles i testogprøver.dk. Der kan være forhold om tilknytning af UNI-Login for elever, der ikke længere går på skolen, som skolerne skal være bekendte med, inden bookingen kan foretages. Vejledning til booking kan læses på dette link.

Karakterindberetning

Karakterer fra semesterprøver indberettes til Styrelsen for It og Læring. Læs mere om indberetning af karakterer.

Sidst opdateret: 15. september 2023