Hop til indhold

Der er indført visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj/juni 2022. Læs vejledningen om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i 8. og 9. klasse i prøveterminen maj-juni 2022 her. 

Bedømmelser og forløbsrapporter

Hvordan kan man tilgå elevernes resultater?

Bedømmelser og forløbsrapporter kan tilgås på testogprøver.dk. Medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse logger ind og vælger menupunktet ”Digitale prøver – resultater” i venstre side. Ikonet til højre for elevens karakter linker til forløbsrapporten. Læs eventuelt mere i brugervejledningen (viden.stil.dk).

Hvornår skal vi oplyse eleverne om deres resultater?

Eleverne skal have besked om deres resultat, så snart karaktererne foreligger. Karaktererne for de digitale selvrettende prøver vil være klar på testogprøver.dk den 4. juni.

Hvad er en forløbsrapport?

En forløbsrapport viser, hvor mange point eleverne har fået, og hvordan eleverne har besvaret hver enkelt opgave. Ligeledes vises de korrekte svar.

Hvordan kan det være, at forløbsrapporten kun viser nogle af de korrekte svar, når der kan svares på flere måder?

I forløbsrapporten vises kun et udvalg af de korrekte svarvarianter. Særligt i matematik kan der være et meget stort antal svarvarianter. For at undgå, at forløbsrapporten bliver lang og uoverskuelig, er antallet af anførte svarvarianter begrænset.

Hvorfor kan der være uoverensstemmelse mellem elevens karakter og antallet af korrekte svar i forløbsrapporten?

Karakteren er gældende, uanset hvad forløbsrapporten viser. Hvis en elev har tastet et korrekt svar, der ikke er blandt de udvalgte til forløbsrapporten, kan det se ud som om, eleven har svaret forkert på opgaven. Dette har ingen indflydelse på beregningen af elevens karakter, idet alle de svarvarianter, der betragtes som korrekte, medtages ved beregningen af karakteren.

Hvorfor kan forløbsrapporten ikke printes?

Forløbsrapporten kan ikke længere printes, da det ikke er muligt at tilbyde et pænt og overskueligt layout. Forløbsrapporterne kan derfor kun ses på testogprøver.dk, hvorfra I eventuelt kan tage et screen shot af forløbsrapporten, hvis I ønsker at printe den. Der arbejdes på en mere holdbar løsning.

Må elevernes lærer se elevernes forløbsrapporter?

Forløbsrapporterne kan vises til faglæreren, når bedømmelsen er afsluttet. Faglærerne har på den måde mulighed for at bruge elevernes besvarelser i den fremadrettede tilrettelæggelse af undervisningen.

Faglærerne har tavshedspligt i forhold til elevernes prøvebesvarelser.

It-krav

Det anbefales, at skolen forud for de digitale prøver sikrer, at skolen opfylder de tekniske krav til skolens it-kapacitet. Kravene er beskrevet i brugervejledningen (viden.stil.dk).

 

Lokal tidsstyring

Tidsstyringen ved folkeskolens prøver er blevet lokal. Dette indebærer følgende:

  • Eleverne skal selv afslutte prøven, prøven vil ikke afslutte automatisk.
  • Den tilsynsførende er ansvarlig for at give eleverne adgang til prøven via monitoreringssiden ved prøvens starttidspunkt.
  • Prøven kan ikke starte før tid. Den prøveansvarlige kan vælge at udsætte prøvestart, hvis det er nødvendigt af lokale hensyn. Eleverne skal dog være i prøvelokalet under opsyn og uden mulighed for at kommunikere med andre fra det officielle starttidspunkt.
  • Den tilsynsførende er ansvarlig for at annoncere prøvens starttidspunkt og prøvens sluttidspunkt.
  • Den tilsynsførende er ansvarlig for eventuelle forlængelser af prøvetiden, fx i tilfælde af tekniske vanskeligheder under prøven eller såfremt en elev på forhånd har fået tildelt ekstra prøvetid.
  • Den tilsynsførende er ansvarlig for at kontrollere, at alle elever har afsluttet prøven korrekt.

Plan B

Alle skoler modtager materiale til at kunne afvikle prøverne som plan B. Dette skal benyttes, hvis de digitale prøver ikke kan gennemføres, f.eks. på grund af netværksproblemer.

Du kan på siden "Valg af prøveform" finde en oversigt, hvor du kan orientere dig om, hvad ’Plan B’ indbefatter for de forskellige prøvefag.

Hvis den digitale prøve ikke kan gennemføres, skal der straks søges oplysninger på driftsinformation. Skolen må ikke iværksætte plan B, før skolen har fået godkendelse hertil fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ved lokale nedbrud eller andre lokale problemer, som skolens it-ansvarlige ikke kan løse, skal skolen i første omgang henvende sig til STIL support for teknisk hjælp til at løse problemet.

Er det ikke muligt at oprette eller genoprette forbindelsen til testogprøver.dk, skal skolen kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på fp@stukuvm.dk. Skolen vil hurtigt få en tilbagemelding på, om plan B kan iværksættes. Ved landsdækkende nedbrud vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skrive til alle skoler på skolens hovedmailadresse.

Hvis en digitalt selvrettende prøve aflægges på papir, bedømmer en kvalificeret lærer (dog ikke klassens/holdets faglærer) besvarelsen. Læs mere om bedømmelse og censur.

10.-klasseprøven i dansk, delprøve a (læsning og sprogbrug)

Skolens leder fremsender resultatet af del 1 – a til censor, som medtager resultatet i den endelige karakter for prøven i dansk, skriftlig fremstilling, FP10.

Driftsinformation

På ’driftsinformation’, kan du nu få direkte beskeder under prøverne om eventuelle fejl.

Det anbefales, at relevante medarbejdere på skolen bliver tilmeldt til beskeder om driftsinformation (fx på sms). Det sker på driftinfo.stil.dk.

Hvis det vurderes, at prøven ikke kan gennemføres digitalt, skal eleven have udleveret prøven som ’Plan B’, så den kan aflægges med det samme. Hvis det betyder, at eleven kommer senere i gang med at aflægge prøven, skal skolen sikre, at eleven får den korrekte samlede prøvetid til at udarbejde sin besvarelse.

Sidst opdateret: 2. august 2023