; Hop til indhold

Mundtligt beskikket censur

En beskikket censor ved de mundtlige prøver aflønnes af skolen. Censorens rejse- og opholdsudgifter bliver betalt af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Censorer skal selv afregne via det elektroniske afregningssystem RejsUd:

Hotelbestilling for mundtlige censorer

Benyt oversigt over hoteller på statsaftalen (pdf), når du skal booke hotel i forbindelse med den mundtlige censur. Husk at informere hotellet om at bookingen sker på statsaftalen.

Afregning af skriftligt beskikket censur

Skriftlige censorer får tilsendt hjælpeskemaer, som udfyldes efter censuren Det er vigtigt ikke at skrive hele cpr. nummeret på hjælpeskemaet, men kun de 6 første cifre. Skemaet underskrives på sidste side.

Kopier af kvitteringer på porto og kuvertudgifter scannes og sendes sammen med hjælpeskemaet.

Hjælpeskema og udgiftsbilag sendes samlet til censor@stukuvm.dk. I emnefeltet skrives navn og de seks første cifre i cpr. nummeret.

Normer for censur

Der er fastsat en rettenorm til hvert fag. Normen angiver antallet af elevbesvarelser, en censor forventes at rette i timen. Afregning sker på baggrund af rettenormen i hvert fag.

Oversigt over rettenorm til beskikkede censorer findes i vejledningen "Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig og mundtlig censur" (pdf).

Hent den seneste censorvejledning på siden "Information til censorerne"Sidst opdateret: 15. september 2021