Hop til indhold

Mundtligt beskikket censur

En beskikket censor ved de mundtlige prøver aflønnes af ansættelsesskolen. Censorens rejse- og opholdsudgifter bliver betalt af Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Censorer skal selv afregne via det elektroniske afregningssystem RejsUd:

Hotelbestilling for mundtlige censorer

Benyt oversigt over hoteller på statsaftalen (pdf), når du skal booke hotel i forbindelse med den mundtlige censur. Husk at informere hotellet om at bookingen sker på statsaftalen.

Afregning af skriftligt beskikket censur

Skriftlige censorer vil modtage et survey, hvor der skal foretages en digital lønindberetning.

I surveyen skal du angive, hvor mange besvarelser du har rettet fra den enkelte skole og enkelte hold/klasser.

Normer for censur

Der er fastsat en rettenorm til hvert fag. Normen angiver antallet af elevbesvarelser, en censor forventes at rette i timen. Afregning sker på baggrund af rettenormen i hvert fag.

Oversigt over rettenorm til beskikkede censorer findes i vejledningen "Praktiske forhold i forbindelse med skriftlig og mundtlig censur" (pdf).

Hent den seneste censorvejledning på siden "Information til censorerne"

Sidst opdateret: 9. oktober 2023