Hop til indhold

Hvert forår holdes censorkurser i prøveafholdende fag for alle landets censorer. Forud for kurserne sendes opdateret version af censorvejledningen.

Censorkurser i de prøveafholdende fag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til censorkurser i de forskellige prøveafholdende fag. Formålet med kurserne er dels at informere om nye regler og procedurer i forhold til prøverne, og dels at sikre en ensartet bedømmelse på tværs af alle censorer, herunder at statsligt beskikkede censorer har mulighed for at sparre med andre censorer i et bestemt fag.

Vi betaler udgifter til transport og mødeforplejning i forbindelse med kurserne, mens skolerne afholder censorernes lønudgifter. Censorkurserne er tilrettelagt ud fra en forventning om, at alle statsligt beskikkede censorer deltager.

Censorvejledning

Censorvejledningen samler  relevant information for arbejdet som statsligt beskikket censor.

Alle censorer og faglærere kan med fordel læse vejledningen.

Hent censorvejledningen (pdf)

 Formular til censorindberetning, jf. prøvebekendtgørelse § 52, stk. 4

Hent formular til censorindberetning (docx)

Tilbagemeldingsordning

I forbindelse med sommerens prøver 2022 indføres en tilbagemeldingsordning for de skriftlige prøver i matematik og dansk. Fra skoleåret 2022/23 vil tilbagemeldingsordningen også gælde for engelsk, tysk og fransk. Du kan finde vejledninger for dansk og matematik samt skabeloner til tilbagemelding i dansk nedenfor:

Sidst opdateret: 15. november 2022