Hop til indhold
OBS!
På grund af COVID-19 gælder der særlige regler og rammer for afviklingen af folkeskolens prøver maj/juni 2021.
Særligt om prøverne maj/juni 2021

Efter prøvernes afslutning skal skolen indberette elevernes prøvekarakterer til Styrelsen for It og Læring. Indberetningen af karakterer sker i juni for prøver afholdt i maj/juni-terminen og i januar for prøver afholdt i december/januar-terminen (syge- og semesterprøver). Se fristerne her.

Indberetningen sker ved elektronisk overførsel af data til Styrelsen for It og Læring fra skolens administrative system (viden.stil.dk) eller ved en manuel indtastning (viden.stil.dk) til Karakterdatabasen.

Skolerne modtager forud for karakterindberetningen en meddelelse fra Styrelsen for It og Læring med angivelse af frister og yderligere informationer om indberetningen.

Tekniske og praktiske spørgsmål

Tekniske og praktiske spørgsmål om indberetning af karakterer kan stilles til supporten for Karakterdatabasen på telefon 70 21 21 54 eller skriftligt.

Statistik om karakterer

Alle data om karakterer for elever i 9. og 10. klasse kan findes i Undervisningsministeriets Datavarehus.

Tallene findes både i form af nøgletalsvisninger, rapporter på lands-, skole- og kommuneniveau samt via en Excel-adgang, hvor du frit kan sammensætte præcist de tal, du skal bruge.

I Datavarehuset er det desuden muligt at tilgå en lang række andre data om blandt andet test, fravær og elevtal i grundskolen på både skole, kommune og landsniveau.

Sidst opdateret: 22. april 2021