Hop til indhold

Arbejdsgruppen blev nedsat af undervisningsminister Merete Riisager i forlængelse af aftale i folkeskoleforligskredsen om en lempelse af bindingerne i Fælles Mål. Arbejdsgruppen har haft til opgave at komme med et oplæg til implementering af Fælles Mål på læringsplatformene. Læs arbejdsgruppens kommissorium.

Arbejdsgruppen offentliggjorde sine anbefalinger den 20. juni 2018.
Læs arbejdsgruppens anbefalinger.

Arbejdsgruppen var bredt sammensat med repræsentation af fagprofessionelle, skoleledere, kommuner og videnspersoner;

  • Gitte Grabov, lærer, Baltorpskolen, Ballerup
  • Juliane Ø. V. Christiansen, konsulent, Danmarks Lærerforening
  • Claus Svold, direktør for Børn & Unge, Vejle Kommune
  • Kristina Østergaard Kristoffersen, læringschef i Aalborg Kommune
  • Thomas Illum Hansen, forskningschef, University College Lillebælt
  • Karsten Gynther, leder af forskningsmiljøet "Digitale læringsmiljøer og Didaktisk design", Professionshøjskolen Absalon
  • Jannick Stærmose Mortensen, konsulent, Skolelederforeningen

Samtidig med arbejdsgruppen for implementering af Fælles Mål på læringsplatforme nedsatte ministeren også en Rådgivningsgruppe om Fælles Mål, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan aftalen bedst implementeres, herunder med justeringer af undervisningsvejledninger, læseplaner samt input til øvrige understøttende tiltag.
Læs mere om Rådgivningsgruppen for Fælles Mål

Sidst opdateret: 7. november 2023