Hop til indhold

Erhvervsrettet læringsmiljø for unge

Grundforløbets struktur og indhold lægger op til, at skolerne skaber erhvervsrettede læringsmiljøer for de unge. Læringsmiljøet er et vigtigt udgangspunkt for at gøre erhvervsuddannelserne til et attraktivt alternativ til de gymnasiale uddannelser og til at fastholde de unge på erhvervsuddannelserne.

Grundforløbet

Grundforløbets struktur styrker et ungdomsuddannelsesmiljø med fokus på fællesskab med andre unge, faglig og personlig udvikling (eksempelvis arbejdsmarkedsparathed, privatøkonomi, seksualundervisning og sundhed).

Differentiering og valgfag giver mulighed for udvikling af studiekompetence til bogligt stærke elever eller særlig støtte til elever med særlige behov.

I grundforløbet er undervisningens bærende element faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde.

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af konkrete faglige problemstillinger og med fokus på elevens undersøgende, samarbejdende og reflekterende praksis. Denne tilrettelæggelse af undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed.

Undervisningen skal udvikle elevens faglige og personlige identitet og dermed styrke elevens afklaring af uddannelsesvalg.

Læringsmiljø for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) tilrettelægges med en voksentilpasset pædagogik og didaktik, der tager højde for voksnes særlige forudsætninger og kompetencer.

Voksne elever på erhvervsuddannelserne har særlige forudsætninger for at deltage i undervisningen, fordi de ofte møder til undervisningen med forskellige erfaringer og viden.

Ved tilrettelæggelse af undervisningen og læreprocesserne på euv tager skolerne hensyn til de voksnes særlige forudsætninger og kompetencer.

Pædagogikken og didaktikken på euv tilrettelægges, så der tages højde for, hvad der skaber motivation hos den voksne målgruppe.

Sidst opdateret: 24. april 2024