Hop til indhold

Differentiering betyder, at læreren tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer eleverne på forskellige måder, der passer til elevernes forudsætninger.

For at sikre, at eleverne udvikler deres kompetencer bedst muligt, skal lærerne løbende videreudvikle deres praksis for differentiering.

Differentiering omfatter undervisningsdifferentiering, niveaudeling og talentudviklingsforløb.

Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering betyder, at alle elever skal nå samme læringsmål, men at de får mulighed for at nå målet på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellige måder kan der tages hensyn til elevens faglige niveau, læringsstile og/eller sociale forudsætninger.

Med udgangspunkt i for eksempel elevernes læringsstile kan læreren udvikle og afprøve metoder til at forklare det faglige stof på forskellige måder eller give feedback til eleverne på forskellige måder.

Niveaudeling

Niveaudeling betyder, at eleverne inddeles i grupper med henblik på at skulle nå forskellige læringsmål. Eksempelvis skal én gruppe nå niveau E i dansk, og en anden gruppe skal nå niveau D.

Niveaudeling kan organiseres på to forskellige måder:

  1. Ved at der i det enkelte klasserum kun gennemføres undervisning på ét niveau eller
  2. Ved at der i det samme klasserum gennemføres undervisning på flere niveauer.

Talentudviklingsforløb

hovedforløbet skal skolerne selv lokalt tilrettelægge og beslutte indholdet i talentudviklingsforløb. Skolerne skal hermed fortsat arbejde med talentindsats i erhvervsuddannelserne.

Det fremtidige arbejde med talentudviklingsforløb sker i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med fastlæggelsen af den lokale undervisningsplan.

Grundfagsniveauer

F: Et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve
E: Niveau svarende til 10. klasse-prøve
D: Et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasialt C-niveau
C: Niveau svarende til gymnasialt C-niveau

Præstationsstandarder

De uddannelsesspecifikke fag kan give dig forskellige præstationsstandarder:

  • Begynderniveau
  • Rutineret niveau
  • Avanceret niveau
  • Ekspertniveau.

De enkelte præstationsstandarder udfoldes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bekendtgørelse nr. 1619 af 27. december 2019, § 40, stk.1.

Sidst opdateret: 28. juni 2023