Hop til indhold

Hovedforløbene varierer meget i varighed alt efter hvilken uddannelse, du vælger og hvilke forudsætninger, du har. Et typisk hovedforløb indeholder primært oplæring, skoleophold af kortere varighed og afsluttes med en prøve efter tre år.

Flere oplæringsmuligheder

Oplæringsperioderne foregår i en virksomhed, som du har indgået en uddannelsesaftale med. Er det ikke muligt at få en uddannelsesaftale, kan du i en række uddannelser gennemføre oplæringsperioderne som skoleoplæring.

Fleksible forløb

På hovedforløbet skal du nå de kompetencemål, som er fastsat for din uddannelse. Men uddannelserne tilrettelægges fleksibelt alt efter dine forudsætninger. Eksempelvis kan du vælge fag på et højere niveau og på forløb for voksne (euv) afkortes forløbet i forhold til, hvad du allerede kan. Vælger du en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen (eux), opnår du generel studiekompetence.

Trin og specialer

De mere end 100 uddannelser indeholder trin og specialer. De forskellige trin giver mulighed for at tage en kortere uddannelse, hvis du ønsker at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. De forskellige specialer skal målrette uddannelsen bedst muligt i forhold til arbejdsmarkedet.

Hovedforløb

Opdateret 20/03 2020 kl. 00:00

Ifølge erhvervsuddannelseslovens § 66 a, kan skolepraktik kun tilbydes egnede elever, der har afsluttet et adgangsgivende grundforløb. Det vil sige de elever, der er i skolepraktik, skal have afsluttet deres grundforløb inklusive de rette grundfagsniveauer. Eleverne kan således ikke tilbydes skolepraktik uden af have opfyldt alle overgangskrav.

Ifølge lovens § 5 c, stk. 1 er en optagelse på en skole til en uddannelses hovedforløb betinget af, at eleven har gennemført det adgangsgivende grundforløb. Det vil sige, at når eleven påbegynder skoleundervisningen i hovedforløbet, skal vedkommende have hele sit grundforløb inklusive alle overgangskrav i hus. Dette understøttes endvidere de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, som siger (her eksempelvis detailhandelsuddannelsen): 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5 [stk. 5 omhandler grundfagene]

Sidst opdateret: 24. april 2024