En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, og det meste af undervisningen foregår i en praktikvirksomhed som for eksempel en større industrivirksomhed, et værksted, et køkken eller en butik.

Den teoretiske del foregår enten på en erhvervsskole, som kan være en handelsskole, en teknisk skole og et AMU-center, eller på en landbrugsskole eller en social- og sundhedsskole.

Uddannelserne er opdelt i et grundforløb, som normalt foregår på skolen, og et hovedforløb, som primært består af praktik i en virksomhed. 

Du kan begynde direkte efter 9. klasse

Uddannelsen bygger på færdigheder opnået i grundskolen. Men uddannelsen tilrettelægges ud fra det, du allerede kan, hvad enten du kommer direkte fra folkeskolen eller har været i uddannelse eller job inden.

Din uddannelse har et jobmodsvar på arbejdsmarkedet

Der er flere end 100 erhvervsuddannelser, der omfatter for eksempel murer, social- og sundhedsuddannelsen, elektriker, frisør, mekaniker og gartner. En afsluttet erhvervsuddannelse giver adgang til arbejdsmarkedet som faglært.

Uddannelsernes indhold, struktur og pædagogik udvikles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og skoler. Samarbejdet sikrer, at uddannelserne tilpasser sig forholdene på det faglærte arbejdsmarked og lever op til de krav, der stilles til de enkelte erhverv eller brancher.

Sidst opdateret: 10. oktober 2017