Hop til indhold

De vigtigste redskaber til fælles europæisk samarbejde om erhvervsuddannelser omfatter:

  • Den europæiske kvalifikationsramme (EQF)
  • EUROPASS, herunder Certificate Supplement 
  • Europæisk meritsystem for erhvervsuddannelse (ECVET)
  • Europæiske ramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne (EQAVET)

Den europæiske kvalifikationsramme (EQF) 

EQF har til formål at gøre det nemmere at sammenligne uddannelsers niveau på tværs af lande via nationale kvalifikationsrammer og dermed forbedre anerkendelse af uddannelser. Den danske kvalifikationsramme for livslang læring henviser danske kvalifikationsniveauer og uddannelser til EQF. 

Læs mere om EQF (ec.europa.eu) og den danske kvalifikationsramme, hvor både erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (amu) er indplaceret.

EUROPASS

EUROPASS har til formål at understøtte mobilitet over grænserne gennem en række fælles dokumentationsredskaber. Herunder supplerende uddannelsesbeviser på engelsk for både erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser (certificate supplement). 

Find supplerende uddannelsesbeviser (ufm.dk)

Europæisk meritsystem for erhvervsuddannelse (ECVET)

ECVET har til formål at styrke mobiliteten mellem EU-landene med flere ved at lette meritoverførsel af det læringsudbytte, man opnår ved at deltage i erhvervsuddannelse i et andet land. 

Der findes en vejledning til erhvervsskoler med flere om, hvordan ECVET kan anvendes i Danmark. 

Læs mere om ECVET (ufm.dk)

Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne (EQAVET)

EQAVET har til formål fremme kvaliteten i erhvervsuddannelser i EU-landene og understøtte erhvervsskolernes arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. 

Læs mere om EQAVET (eqavet.eu)

Sidst opdateret: 21. marts 2023