Hop til indhold

Ni videnscentre for erhvervsuddannelser blev etableret i 2017, og det tiende videnscenter blev etableret i 2018. De ti videnscentre er videreført til og med 2024. Videnscentrene fungerer som faglige fyrtårne på erhvervsuddannelsesområdet, og medvirker til at elever på erhvervsuddannelserne kan håndtere den hastige teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

Videnscentrene har desuden til formål at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling med henblik på bred anvendelse på både erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Læs mere om videnscentrenes mål og opgaver.

Midler til grøn omstilling og bæredygtighed

Med Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering af 2. november 2021 besluttede aftalepartierne at yde et samlet tilskud på 54 mio. kr. til ni videnscentre, svarende til 6 mio. kr. til hvert enkelt videnscenter, og udvide videnscentrenes formål og opgaveportefølje til også at omfatte opgaver relateret til udarbejdelse og afprøvning af nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling m.v. med henblik på bred anvendelse på både erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser inden for deres eksisterende uddannelsesområder. Derudover skal videnscentrene bistå med kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling af undervisere på både erhvervs- arbejdsmarkedsuddannelser.

Det tiende videnscenter CIU fik med Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022 af 6. april 2022 et tilskud på 4 mio. kr., der udvider videnscentrets formål og opgaveportefølje til også at omfatte opgaver relateret til bæredygtighed og grøn omstilling.

Udstyrspulje

I forbindelse med beslutningen om at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelser i april 2020, besluttede aftalekredsen også at afsætte 15 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (30 mio. kr. i alt) til en udstyrspulje, som de ni videnscentre kunne søge midler fra.

Udstyrspuljens formål, var at sikre, at videnscentrene fortsat er på forkant med den nyeste teknologi og har mulighed for at indkøbe og vedligeholde højteknologisk og specialiseret udstyr, som ikke er økonomisk muligt for den enkelte erhvervsskole at erhverve sig. Puljen er udmøntet til videnscentrene i november 2021.

De ti videnscentrene er:

Automation og robotteknologi (to centre)
  • Syddansk Erhvervsskole (værtsskole), Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og EUC Syd.
  • Mercantec (værtsskole), TEC, TECHCOLLEGE, EUC Nordvest og NEXT
Velfærdsteknologi (to centre)
  • SOSU Nord (værtsskole) og 12 partnerskoler
  • SOSU H (værtsskole) og 12 partnerskoler
Procesteknologi (et center)
  • EUC Lillebælt (værtsskole) og Kold College
Håndværk – design og arkitektur (et center)
  • NEXT (værtsskole), Mercantec og TECHCOLLEGE
Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri (et center)
  • Learnmark (værtsskole), Roskilde Tekniske Skole og Den Jydske Haandværkerskole
Digital handel (et center)
  • Aarhus Business College (værtsskole) og 19 partnerskoler
Databaseret service og forretningsudvikling
  • IBC International Business College (værtsskole) og 16 partnerskoler
Center for anvendelse af it i undervisningen
  • Tietgenskolen (værtsskole)

Læs mere om de enkelte videnscentre og deres tilbud på den fælles videnscenterportal (videnscenterportalen.dk).

Sidst opdateret: 25. august 2022