Hop til indhold

Lærere på erhvervsuddannelserne skal kunne tilrettelægge og gennemføre differentieret undervisning, så den enkelte elev føler sig udfordret. Og lærerne skal kunne skabe tydelig koblinger mellem uddannelsernes teoretiske og praktiske elementer. Lærerne skal kunne anvende it som pædagogisk værktøj i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, herunder til at understøtte differentierede undervisningsforløb og til at styrke koblingen af uddannelsernes skole- og oplæringsdele.

To initiativer

Reformen indeholder to initiativer til at understøtte udviklingen af lærernes kompetencer

  • Første initiativ skal udvikle lærernes erhvervsfaglige viden gennem deltagelse i et virksomhedsforløb. Formålet er, at lærerne får inspiration til videreudvikling af praksisrelaterede undervisningsformer og at kvalificere dialogen med virksomhederne om elevernes læringsforløb.
  • Andet initiativ skal udvikle lærernes erhvervspædagogiske kompetencer gennem et kompetenceløft på 10 ECTS-point på mindst diplomniveau. Det kan eksempelvis bestå af et modul i diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
Sidst opdateret: 28. juni 2023