Hop til indhold

Hvad er en kostafdeling?

En kostafdeling er et bofællesskab på en erhvervsskole, hvor elever under et erhvervsuddannelsesforløb kan bo sammen med andre elever. En kostafdeling er med til at skabe sammenhold og socialt liv mellem eleverne og er en god ramme for et godt studiemiljø under uddannelse. 

Alle erhvervsskoler har mulighed for at tilbyde deres elever at bo på en kostafdeling, eventuelt på en anden skoles kostafdeling, hvis skolen ikke selv har en kostafdeling.

Læs om kortlægning af kostafdelinger på erhvervsuddannelser i 2022 (pdf).

Ansøgning og godkendelse til at drive kostafdeling

Det er en betingelse for at oprette og drive en kostafdeling med statstilskud, at dette forinden er godkendt af børne- og undervisningsministeren. Godkendelse kan opnås ved at sende en begrundet ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er erhvervsskoler (institutioner godkendt til erhvervsrettet uddannelse) og andre selvejende institutioner, der kan ansøge om at blive godkendt til en kostafdeling med tilskud. Det er en tilskudsbetingelse, at kostafdelingen er bolig for deltagere i tilskudsberettigede uddannelser.

Når institutionen er godkendt til at have en kostafdeling, vil den modtage et grundtilskud til kostafdelingen og en række taxametertilskud (aktivitetsafhængige tilskud).

Se de gældende takster i takstkataloget 

Læs mere om tilskud til erhvervsuddannelser 

Optagelses- og betalingsregler 

Elever på erhvervsuddannelser kan både være optaget på en kostafdeling under skoleperioder, oplæringsperioder og under skoleoplæring.

De nærmere regler om optagelse, betaling og klagemuligheder m.v. findes i bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse med senere ændringer

Bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (retsinformation.dk)

Vejledning om godkendelse til og drift af kostafdeling på erhvervsuddannelserne (pdf) 

Styrelsen refunderer de udgifter, som skolen/institutionen har afholdt efter reglerne herom til befordringstilskud til elever, som bor på en kostafdeling i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

Bekendtgørelse om tilskud til visse befordringsudgifter for elever under erhvervsuddannelse (retsinformation.dk)

Læs mere om og find skema til befordringstilskud 

Sidst opdateret: 23. april 2024