Hop til indhold

Erhvervsskolerne skal bidrage til at opfylde de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål for erhvervsuddannelserne. Skolen fastsætter i forlængelse af de nationale mål sine egne mål for løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne.

Selvevaluering

Der skal gennemføres en årlig selvevaluering, som omfatter mindst ét område, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning.

Opfølgningsplan

På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en opfølgningsplan, der fastlægger ændringsbehov, operationelle mål, strategier og tidsplan for opfølgningen. Opfølgningsplanen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

publikation forsidelogo

Vejledning om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde

- herunder kvalitetssystem, mål, selvevaluering, opfølgningsplan, informationsindsamling mv.

Hent vejledningen om erhvervsskolernes kvalitetsarbejde (pdf)

Sidst opdateret: 28. juni 2023