Hop til indhold

En erhvervsuddannelse afsluttes med en prøve, som skal vise, om eleven har opnået de slutkompetencer, der er fastsat for den pågældende uddannelse. Prøverne vil derfor være meget forskellige men vil oftest afprøve elevens praktiske færdigheder kombineret med teoretisk viden.

Afsluttende prøve efter et trin

Den afsluttende prøve kan være en prøve efter et trin i en uddannelse eksempelvis trinet automontør eller i hele uddannelsen som personvognsmekaniker. En trinprøve afholdes af skolen i trinets sidste skoleperiode.

Afsluttende prøve efter den fulde uddannelse

En afsluttende prøve i den fulde uddannelse – kaldet fagprøve, afsluttende prøve eller svendeprøve – afholdes oftest i den sidste skoleperiode på hovedforløbet og bliver udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og uddannelsernes faglige udvalg.

Nogle få uddannelser afsluttes med en svendeprøve efter sidste skoleperiode. Disse prøver afholdes af de faglige udvalg for uddannelserne.

Se guide til god praksis for de afsluttende prøver (pdf)

Ekstern censur

Ved alle prøver er der ekstern censur, som gennemføres af lærere fra andre skoler eller censorer fra erhvervslivet.

De nærmere bestemmelser om prøverne findes i uddannelsesbekendtgørelserne.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 24. januar 2024