Hop til indhold

Med aftalen om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje er der afsat 44,5 millioner kroner i 2024, over 150 millioner kroner årligt i 2025 til 2027, 145,6 millioner kroner i 2028 og 110,8 millioner kroner årligt i 2029 og frem.

Kort om initiativet: Permanent taxameterløft til at styrke rekruttering og kvalitet lokalt

Der afsættes 89,8 millioner kroner årligt fra 2025 og frem til et permanent taxameterløft til SOSU-uddannelserne. Det permanente taxameterløft skal understøtte SOSU-skolerne i at igangsætte lokale initiativer, der skal styrke rekruttering og kvalitet. Taxameterløftet kan blandt andet understøtte:

  • Indsatser til at øge gennemførelsen, heriblandt social, personlig og psykologisk støtte til eleverne, mentorordninger m.v.
  • Rekrutteringsindsatser
  • Øget brug af simulationstræning i undervisningen
  • Løbende investeringer i velfærdsteknologisk udstyr
  • Bedre og øget brug af oplæring på fx et plejehjem på grundforløbets 2. del, hvor eleverne kan snuse til faget

Kort om initiativet: Investering i simulationsudstyr

I aftalen er der afsat 7 millioner kroner årligt i 2024-2027 til investering i tidssvarende simulationsudstyr, fx realistiske dukker, måleudstyr eller virtual reality. Simulationsudstyr giver eleverne mulighed for at øve forskellige praksisnære scenarier, hvor diverse realistiske plejesituationer gennemspilles og trænes for at forebygge praksis- og ansvarschok. Øget brug af simulationstræning i undervisningen kan bidrage til at understøtte en tydeligere kobling mellem teori og praksis, så eleverne ikke i samme grad oplever et praksis- og ansvarschok, når de kommer ud i oplæringen på fx et plejehjem.

Sidst opdateret: 15. februar 2024