Hop til indhold

Både kommuner og SOSU-skoler arbejder allerede i dag med en masse initiativer, der skal gøre det attraktivt for flere at vælge en SOSU-uddannelse. Aftale om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere til vores sundhedsvæsen og ældrepleje indeholder en række indsatser, der skal styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelserne.

Kort om initiativet: Ny trepartsaftale om flere lærepladser og løn under uddannelse

Regeringen har i aftalen forpligtet sig på at indkalde til forhandlinger om en ny trepartsaftale om SOSU-uddannelserne med arbejdsmarkedets parter i 2024. Trepartsaftalen skal se på elevløn til elever på 25 år eller derover på social- og sundhedshjælperuddannelsen samt en aftale om flere lærepladser.

Kort om initiativet: Flere veje ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen

Der skal være flere veje ind på social- og sundhedshjælperuddannelsen, så folkeskolens afgangseksamen ikke udgør en unødig barriere for, at flere motiverede elever med relevant erhvervserfaring tilgår uddannelsen. For denne gruppe skal de gældende krav om en bestået afgangseksamen i folkeskolen med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik kunne fraviges. Det kan for eksempel gælde for elever under 25 år med relevant erhvervserfaring eller elever over 25 år med kortvarig relevant erhvervserfaring.

Der ændres ikke ved adgangskravene for elever, der optages direkte efter 9. og 10. klasse. 

Da initiativet kræver lovændring, træder det tidligst i kraft den 1. januar 2025.

Kort om initiativet: Øget fokus på spireordningen og rekruttering af unge velfærdstalenter

For at understøtte de gode erfaringer med spireordninger afsættes 4,5 mio. kr. i 2024 til SOSU-skolerne til udvikling og igangsættelse af weekendworkshops for unge ansat i spireordningen i kommunerne.

Der er også afsat 0,4 millioner kroner i 2025 til det faglige udvalg for SOSU-uddannelserne til gennemføre en evaluering af spireordningens potentiale til rekruttering af unge til SOSU-uddannelserne, og yderligere 0,6 millioner kroner til at følge op på evalueringens resultater og udbrede best practice til øvrige kommuner.

SOSU-skolernes elevambassadørkorps "Ung i Velfærd" tildeles 1 million kroner årligt fra 2024 og frem. Midlerne skal bruges til at brande SOSU-uddannelserne, bidrage til at forbedre uddannelsernes image og understøtte rekrutteringen til uddannelserne.

Kort om initiativet: Afslutning på SOSU-uddannelserne

Ritualer og traditioner i forbindelse med afslutning af en uddannelse er vigtigt og har betydning for elevernes faglige stolthed. Mange SOSU-skoler markerer allerede i dag afslutningen på elevernes uddannelse. Aftalepartierne opfordrer KL, FOA og Danske SOSU-skoler til i endnu højere grad at højtideliggøre elevernes afslutning på SOSU-uddannelserne. Derudover vil Børne- og Undervisningsministeriet gå i dialog med KL, FOA og Danske SOSU-skoler om et plejeløfte efter endt SOSU-uddannelse.

Kort om initiativet: Afdækning af muligheder for oplæring i private virksomheder

Elever på SOSU-uddannelserne er primært ansat i det offentlige. Det skal derfor afdækkes, om der er barrierer for, at elever på SOSU-uddannelserne kan komme i oplæring i private virksomheder. 

Kort om initiativet: Opfølgning på VIVEs analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer

Tidligere analyser har vist, at det er svært at afskille de to uddannelser social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere fra hinanden. Derfor afdækkes perspektiverne i nye uddannelsestitler i social- og sundhedsfagene, der bedre adskiller faggrupperne og afspejler uddannelsernes forskellige fagligheder, med det faglige udvalg for SOSU-uddannelserne, Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) og SOSU-skolerne. 

Sidst opdateret: 15. februar 2024