Hop til indhold

Undersøgelser viser, at overgangen fra teori til praksis udgør den største risiko for frafald på SOSU-uddannelserne. Derfor skal en række initiativer skabe mere sammenhængende uddannelsesforløb, styrke elevernes kompetencer og reducere frafaldet på uddannelserne. 

Kort om initiativet: Sprogstøtte til elever og kompetenceudvikling af undervisere

Mange elever på SOSU-uddannelserne har sproglige vanskelligheder, hvilket gør det svært at følge med i undervisningen. Desuden kan mangelfulde dansksproglige kompetence få konsekvenser for kommunikationen og muligheden for at skabe en god relation til borgerne i oplæringen. I aftalen er der afsat 13,4 millioner kroner årligt fra 2024 og frem til SOSU-skolerne til sprogscreening og sprogstøtte. Sprogstøtten følger den enkelte elev både i skolen og i oplæringen. Derudover er der afsat 11,2 millioner kroner i 2024 til SOSU-skolerne til kompetenceudvikling af undervisere inden for det sproglige område.

Kort om initiativet: Professionalisering af oplæringsvejledere 

Gode oplæringsforløb er vigtige for, at eleverne gennemfører deres uddannelse. Der afsættes 34,8 mio. kr. årligt i 2025-2028 til at sikre professionalisering af oplæringsvejledere, hvoraf 23,1 millioner kroner går til en ansøgningspulje for kommuner og regioner. Puljen kan bruges til at dække udgifter i forbindelse med opkvalificering af flere både nye og erfarne oplæringsvejledere via bl.a. AMU-kurser. Puljen kan også bruges på afprøvning eller etablering af nye koncepter for oplæringsvejledning. Derudover er der afsat 2 millioner kroner i 2024 til det faglige udvalg på SOSU-området til udvikling og revision af opkvalificeringsforløb for oplæringsvejledere i AMU-regi.

Kort om initiativet: Digitalt uddannelsesoverblik for alle erhvervsuddannelser

Der skal udvikles et ’digitalt dannelsesoverblik’ på Lærepladsen.dk. Det skal sikre bedre sammenhæng i den enkelte elevs uddannelsesforløb og effektiv videndeling mellem skoler og oplæringssteder. Det digitale uddannelsesoverblik skal være klar i 1. halvår af 2026.

Kort om initiativet: Systematisk dataunderstøttelse af årsager til frafald

Frafaldet på SOSU-uddannelserne er for højt. For elever, der startede i 2018, var det samlede frafald på henholdsvis social- og sundhedshjælperuddannelserne og social- og sundhedsassistentuddannelsen 43 og 55 procent. I aftalen er der afsat 0,8 millioner kroner i 2024 til en analyse af kvaliteten og anvendelsen af data om afgangsårsager, der leder til frafald på erhvervsuddannelserne. Der afsættes yderligere 0,4 millioner kroner i 2025 og 0,2 mio. kr. varigt fra 2026 til at administrere dataunderstøttelsen. Analysen af datakvalitet foretages i 2024. Afhængig af analysens resultater forventes datagrundlaget at være tilgængeligt i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus i løbet af 2025.

Sidst opdateret: 15. februar 2024