Hop til indhold

I Danmark uddanner vi dygtige social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Men der er efterspørgsel på endnu flere.

Fra 2020 til 2022 er antallet af nyuddannede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere vokset med 15 procent. Men det er desværre ikke nok til at følge med efterspørgslen fremadrettet. Fremskrivninger peger på, at der i 2035 vil være knap 200.000 flere ældre end i dag, og at der kommer til at mangle knap 15.000 uddannede social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Kommission for robusthed i sundhedsvæsenet – Robusthedskommissionen – præsenterede i september 2023 en række anbefalinger til løsning af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet og på ældreområdet. Ifølge kommissionen er udfordringerne på SOSU-området todelt: Det er vanskeligt at tiltrække elever og medarbejdere, og samtidig falder mange fra – enten i løbet af uddannelsen eller i jobbet.

Regeringen præsenterede på den baggrund sit udspil ’Forberedt på fremtiden III – Flere faglærte til vores sundhedsvæsen og ældrepleje - Det næste skridt mod stærkere erhvervsuddannelser’, som fulgte op på dele af Robusthedskommissionens anbefalinger om SOSU-uddannelserne.

Sidst opdateret: 15. februar 2024