Hop til indhold

I forbindelse med Opdragelsesdebatten fik Børne- og Socialministeriet udarbejdet en række undersøgelser og kortlægninger om opdragelse. Læs også opdragelsespanelets afrapportering til ministeren.

Rapport fra Opdragelsesdebattens panel

Som afslutning på Opdragelsesdebatten har panelet lavet en afrapportering med 13 perspektiver og 10 handlingsforslag under titlen "Perspektiver på moderne forældreansvar og børneopdragelse".

Hent rapporten "Perspektiver på moderne forældreansvar og børneopdragelse" (pdf) fra Opdragelsesdebattens panel

Notat fra VIVE: "Kortlægning af viden om opdragelse"

Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd (VIVE) kortlagde nyere eksisterende viden om opdragelse og familieliv. Kortlægningen udgjorde et vidensgrundlag for Børne- og Socialministeriets initiativ 'Opdragelsesdebatten', der beskæftiger sig med tre temaer:

  1. Familietid og hverdagsliv
  2. Pligter og ansvar
  3. Selvstændighed og fællesskab

Notatet byggede dels på eksisterende litteratur om emnet, dels på statistiske analyser af VIVEs to børneforløbsdatasæt ”Forløbsundersøgelsen af Årgang 1995” og ”Børn og Unge i Danmark”, lavet specifikt til dette notat.

Hent kortlægning "Kortlægning af viden om opdragelse" (pdf) fra VIVE

Undersøgelse via Gallup: Forældres syn på opdragelse

Børne- og Socialministeriet bad KANTAR Gallup om at tage temperaturen på danske forældres syn på opdragelse. Gallup spurgte på den baggrund 1.032 repræsentativt udvalgte forældre til børn i alderen 3-15 år om deres holdninger til blandt andet familieliv, opdragelsesmetoder og pligter og regler i familien.

Hent undersøgelsen "Gallup om forældres syn på opdragelse" (pdf)

Undersøgelse via Gallup: Børns syn på opdragelse

Børne- og Socialministeriet bad KANTAR Gallup om at undersøge børns holdning til opdragelse. Gallup spurgte på den baggrund 1.041 repræsentativt udvalgte børn i folkeskolens 4.-9. klasse om deres holdninger til blandt andet vaner og regler, medbestemmelse i familien og skoleliv.

Hent undersøgelsen "Børn om opdragelse" (pdf)

Sidst opdateret: 13. juli 2022