Hop til indhold

Citater kan anvendes med kildeangivelse

Angående citation følger det af § 22 i Ophavsretsloven (retsinformation.dk)

Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Citater skal således være i overensstemmelse med det, som man kalder "god skik" i tråd med formålet med materialerne om den pædagogiske læreplan og med tydelig kildeangivelse ved hvert citat.

Justeret brug af ikoner, figurer og længere tekststykker kræver tilladelse

Ikoner og figurer udviklet i forbindelse med publikationen er ligeledes omfattet af reglerne for ophavsret og må anvendes med tydelig kildeangivelse.

I det tilfælde, at ikoner, længere tekststykker eller figurer benyttes i en justeret udgave, i udviklingen af eksempelvis digitale materialer, kurser eller til tryk af for eksempel plancher, skilte eller tavler, skal følgende tydeligt fremgå:

Dette er et materiale fra [leverandøren]. Der er hentet inspiration fra Børne- og Undervisningsministeriets "Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold" (eller andre materialer tilknyttet Den styrkede pædagogiske læreplan).

Der skal ved justeret brug af ikoner, længere tekststykker eller figurer fra "Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold" med flere indhentes tilladelse fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Fotos kan ikke anvendes

Publikationens fotos er underlagt samtykkeerklæringer og kan ikke anvendes uden for regi af publikationerne.

Sidst opdateret: 12. juli 2022