Hop til indhold

Krav til det kommunale tilsyn

Som følge af aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 er det besluttet, at indføre nye lovkrav med minimumstandarder til det kommunale tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud. De nye lovkrav er trådt i kraft 1. januar 2022. Kommunerne har herefter frem til 1. maj 2022 til at implementere de nye krav. 

Lovgivningen indebærer blandt andet krav om:

  1. Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
  2. Brug af observationer 
  3. Uvildighed i tilsyn
  4. Dokumentation af tilsyn 
  5. Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan
  6. At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis
  7. Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Statsligt tilsynsrejsehold

Det er samtidig besluttet, at der etableres et statsligt tilsynsrejsehold, som af egen drift eller efter ønske fra kommuner eller dagtilbud kan bistå det kommunale tilsyn, indgå i dialog om kvalitetsudviklingen, følge op på bekymrende forhold eller lignende.

Rejseholdet er forankret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Rejseholdets arbejde forventes påbegyndt i 2022.

 
Sidst opdateret: 9. januar 2023