Hop til indhold

Regeringen og aftalepartierne har med aftale om minimumsnormeringer og finansloven for 2020 aftalt, at sammenlægge og videreføre de to tidligere afsatte puljer til sociale normeringer på i alt ca. 330 millioner kroner årligt varigt. Det er konkret: 

  • Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
  • Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

For at sikre en ubureaukratisk tildelingsmodel er aftalepartierne enige om, at de to puljer lægges sammen fra 2023 og udmøntes samlet til institutionerne. Udmøntningen sker på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund.

De nærmere rammer og den konkrete udmelding om, hvordan puljen fordeles, offentliggøres i løbet af 2022. 

Sidst opdateret: 9. januar 2023