Hop til indhold

Kort om aftalen

I finanslovsaftalen for 2019 mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti blev der afsat 1 milliard kroner fra 2019-2022 til børn fra sårbare familiers første 1.000 dage – mere pædagogisk personale, målrettet uddannelse til personalet og hjælp i hjemmet til, at familierne kan give børnene en bedre start på livet. 

De første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. Med 1.000-dages-programmet afsættes 760 millioner kroner til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i de daginstitutioner, der har flest børn fra sårbare familier i 0-2-års-alderen. Samtidig afsættes 75 millioner kroner til efteruddannelse af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere i dagtilbud, der arbejder med 0-2-årige børn om sårbare børns første 1.000 dage. Slutteligt afsættes 115 millioner kroner til blandt andet indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage, herunder screening, dialog med og vejledning af forældre og 45 millioner kroner til øget sundhedsplejeindsats hos sårbare og udsatte familier efter barnets første år og i dagtilbud. 

Sidst opdateret: 9. januar 2023