Hop til indhold

Hvis du deltager i en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) eller individuel kompetencevurdering i AMU har du mulighed for at få vurderet dine basale færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik.  Vurderingen foregår ofte i tilknytning til undervisningen på AMU-uddannelsen, men den kan også foregå på andre tidspunkter.

Formålet med vurderingen

Formålet med vurderingen er at give et hurtigt fingerpeg om dine basale færdigheder og hermed om, hvilke støtte- og uddannelsestilbud der eventuelt kunne være relevante for dig.

Vurderingen kan danne grundlag for:

  • Tilbud om støttemuligheder og tilpasning af undervisningen i AMU.
  • Vejledning om undervisning i læsning, skrivning, regning og matematik. Undervisningen kan foregå i AMU eller i andre uddannelsestilbud, herunder forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning eller dansk som andetsprog i AMU.
  • Vejledning til forløb, der kombinerer AMU med anden undervisning, for eksempel FVU.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få foretaget en vurdering af dine basale færdigheder i forbindelse med et konkret AMU-forløb, kan du kontakte den uddannelsesinstitution, hvor uddannelsen afholdes.

For undervisere

Sidst opdateret: 26. juli 2023