Hop til indhold

Vejledningerne uddyber love og bekendtgørelser på AMU-området. De skal understøtte aktørerne på AMU-området i deres daglige arbejde med at udvikle og gennemføre AMU. 

Vejledning til uddannelsesinstitutioner (uddannelsesadministration.dk) er målrettet AMU-udbyderne. Vejledningen giver en sammenhængende beskrivelse af de regler, der gælder for afholdelse af AMU. Herunder vejledes om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af AMU.

Har du spørgsmål til vejledning til uddannelsesinstitutioner kan du kontakte Mette Hartvig, mette.hartvig@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5667

 

Vejledning til efteruddannelsesudvalgene (pdf) er målrettet efteruddannelsesudvalgene, der er nedsat af arbejdsmarkedets parter.

Efteruddannelsesudvalgene er ansvarlige for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, så udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser afspejler kompetencebehovet på arbejdsmarkedet. Vejledningen gennemgår de opgaver, som efteruddannelsesudvalgene har i forhold til AMU, herunder en beskrivelse af de gældende regler.

Har du spørgsmål til vejledning til efteruddannelsesudvalgene kan du kontakte Anna Raundahl, anna.raundahl@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5439

 

Vejledning om AMU’s tilbud til tosprogede (retsinformation.dk) skaber overblik over de særlige tilbud til tosprogede, og regelsættet udfoldes. Det belyses, hvad der karakteriserer de særlige tilbud til tosprogede, hvordan særlige uddannelsesforløb for tosprogede kan sammensættes, samt hvordan disse tilbud kan ses i sammenhæng med andre uddannelsestilbud til voksne tosprogede.

Har du spørgsmål til vejledning om AMU’s tilbud til tosprogede kan du kontakte Anna Raundahl, anna.raundahl@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5439

Læs vejledningen om AMU's tilbud til tosprogede (pdf)

 

Vejledningerne til Vejledende Læsetest for Voksne (VLV-2) (pdf) og Vejledende Matematiktest for Voksne (VMAT-2) (pdf) giver instruktioner til anvendelse af de to tests i AMU og FVU.

De to tests kan bruges både til vurdering af AMU-deltageres basale færdigheder (screening) og til den obligatoriske testning inden optag til den forberedende voksenundervisning (FVU). På den måde undgås ”dobbelttestning”, når en AMU-deltager skal videre til FVU – og omvendt.

Har du spørgsmål til VLV-2 og VMAT-2 kan du kontakte Line Knudsen, line.knudsen@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5252 eller Marie Dam Mortensøn, marie.dam.mortenson@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5035.

 

Vejledning om TAMU (retsinformation.dk) udfolder mål og rammer for kompetenceudvikling på TAMU på baggrund af TAMU-bekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Har du spørgsmål til vejledning om TAMU kan du kontakte Jesper Christian Pedersen, jesper.christian.pedersen@stukuvm.dk, tlf.: 3392 5273

 
Sidst opdateret: 21. februar 2020